Ngày 20/03/2023 16:03

Đoàn Thanh niên xã Minh Bảo ra mắt mô hình thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự

Thực hiện chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2023, Đoàn Thanh niên xã Minh Bảo vừa tổ chức ra mắt Mô hình Thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Bảo Tân.

  

Mô hình Thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Bảo Tân ra mắt tại buổi lễ

Tại Lễ ra mắt, Chi đoàn Thanh niên thôn Bảo Tân đã triển khai quy chế hoạt động của mô hình với nhiệm vụ chủ yếu là: Vận động đoàn viên thanh niên thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và văn minh trên địa bàn dân cư. Trong đó các thành viên của đội tự quản có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra; đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động ra quân giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tuyên truyền về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Qua đó góp phần phát huy sức trẻ, vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa  phương.

Trao hỗ trợ tiền thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại thôn Bảo Tân

Đoàn thanh niên hỗ trợ lắp đường điện chiếu sáng thôn Bảo Tân

Ngay sau Lễ ra mắt Mô hình Thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Bảo Tân, Đoàn Thanh niên xã Minh Bảo đã huy động đoàn viên thanh niên trong xã và Nhân dân thôn Bảo Tân thực hiện nâng cấp tuyến đường điện thắp sáng đường quê với chiều dài 1,6km; phối hợp với Liên Chi đoàn Thông tin, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 6 - Sư đoàn 355 hỗ trợ công lao động giúp Nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên tuyến đường của thôn Bảo Tân.

Liên Chi đoàn Thông tin, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 6 - Sư đoàn 355 hỗ trợ công lao động dọn dẹp vệ sinh môi trường

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác