Ngày 22/04/2022 11:15

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện “Hệ thống giao nhiệm vụ, nhắc việc và báo cáo thông minh

Sáng 22/04/2022, thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện “Hệ thống giao nhiệm vụ, nhắc việc và Hệ thống báo cáo thông minh thành phố Yên Bái”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Thế Dũng- Phó giám đốc VNPT Yên Bái, Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Yên Bái.

 Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2025 và Nghị quyết 23, ngày 20/1/2021 của Tỉnh ủy về “Xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021- 2030”. Thành phố Yên Bái đã sớm xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12, ngày 1/3/2021 về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số. Thành phố đã sớm tạo lập được hạ tầng khung cho mục tiêu chuyển đổi số thành phố; tiên phong đi đầu xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh thành phố Yên Bái IOC, bước đầu xây dựng phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phục vụ hiệu quả các hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Thành phố là địa phương đi đầu trong việc triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; 100% hoạt động chỉ đạo điều hành của cơ quan Nhà nước được thực hiện trên môi trường mạng... Những kết quả bước đầu trong thực hiện chuyển đổi số của thành phố trong thời gian qua chính là kết quả của sự thay đổi căn bản tư duy, nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; đặc biệt sự quyết liệt năng động, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, trong nắm bắt xu thế và thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, cán bộ chuyên môn các xã, phường. Tại Hội nghị tập huấn các lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Đảng ủy, UBND xã, phường đã được phổ biến, giới thiệu tổng quan về “ Hệ thống giao nhiệm vụ, nhắc việc”; hướng dẫn lãnh đạo đơn vị tiếp nhận, xử lý, cập nhật tiến độ công việc được giao trên hệ thống; Hệ thống báo cáo thông minh thành phố...

Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong thực hiện công việc và báo cáo trên Hệ thống giao nhiệm vụ, nhắc việc và Hệ thống báo cáo thông minh thành phố. Sau Hội nghị yêu cầu 100% cán bộ tham gia nắm bắt được quy trình xử lý khi có công việc được giao và báo cáo thường kỳ trên Hệ thống. Cán bộ được tập huấn thực hiện thành thạo các thao tác trên hệ thống và có thể truyền tải thông tin về việc sử dụng đến người khác.

Học viên tham gia Hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm học tập, nghiên cứu nghiêm túc để xử lý công việc, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, phòng ban, địa phương đạt hiệu quả cao nhất, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số đã đề ra./.

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác