Ngày 20/03/2023 07:00

100% học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa I năm 2023 đạt loại khá, giỏi

Ngày 19/3/2023 Thành ủy Yên Bái phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa I - năm 2023. Lãnh đạo Thành ủy Yên Bái, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái cùng đông đủ học viên đã tới dự Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng.

  

Quang cảnh Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ 11/2/2023 đến 18/3/2023, 70 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của thành phố Yên Bái đã hoàn thành việc học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề. Trong đó có 2 chuyên đề mang tính tổng quan, 6 chuyên đề kỹ năng và 2 chuyên đề báo cáo gồm: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng; văn hóa lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng; kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc; kỹ năng áp dụng pháp luật; kỹ năng tổ chức, điều hành họp; kỹ năng đánh giá thực thi công vụ; báo cáo về cải cách hành chính tỉnh Yên Bái và những vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Báo cáo về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và những vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Thành ủy Yên Bái và Trường Chính trị tỉnh Yên Bái  trao Chứng chỉ cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng

Quá trình học tập các học viên đã tham gia học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi các nội dung chuyên đề học tập, gắn với thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình. Kết quả học tập 100% học viên đạt loại khá, giỏi. Trong đó 26 học viên đạt loại giỏi chiếm 37,2%.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho các học viên làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và kỹ năng, phương pháp. Từ đó, không chỉ hoàn thiện kỹ năng, kiến thức mà còn được cập nhật những kiến thức mới về đạo đức công vụ, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị.

  

Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác