Ngày 24/05/2024 10:00

Thành phố tổ chức đối thoại, vận động thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân phường Yên Ninh

Sáng 24/5, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố đã tổ chức Hội nghị đối thoại, vận động hộ gia đình, cá nhân chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện công trình Chỉnh trang đô thị khu vực tổ dân phố số 5, phường Yên Ninh. Đồng chí Tạ Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban thực hiện cưỡng chế  thu hồi đất thành phố chủ trì.

 Quang cảnh Hội nghị đối thoại

Thực hiện Quyết định  của UBND thành phố Yên Bái về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố đã tổ chức buổi đối thoại, vận động đối với bà Nguyễn Thảo Linh, ông Nguyễn Văn Lợi và bà Lê Thị Thỏa là người được ủy quyền, có đất tại tổ 5, phường Yên Ninh để thực hiện công trình Chỉnh trang đô thị khu vực tổ dân phố số 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thực hiện theo các quy định về bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Mặc dù ngành chuyên môn đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thu hồi đất theo quy định của Nhà nước. Nhưng, hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận chấp hành Quyết định thu hồi, tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng, để bàn giao đất đã thu hồi cho đơn vị thi công.

Đại diện tổ dân phố số 5, phường Yên Ninh phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Tại buổi đối thoại, đại diện gia đình đều đồng thuận với chủ trương thu hồi đất của nhà nước để phát triển kinh tế đô thị. Tuy nhiên vẫn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng do cho rằng cần được bồi thường thỏa đáng do diện tích đền bù chưa đúng thực tế. Sau khi lắng nghe ý kiến của các hộ gia đình có đất bị thu hồi, đại diện ban cưỡng chế thu hồi đất và các ngành chuyên môn đã trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền trên cơ sở quy định của Nhà nước. Về việc xác định lại diện tích đất ở thanh tra thành phố đang thực hiện; thành phố cũng giao cho ngành chuyên môn đo đạc xác định lại diện tích đất. Thành phố mong muốn trước mắt các hộ tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Đại diện gia đình phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Qua quá trình vận động, thuyết phục, ông Nguyễn Văn Lợi và bà Lê Thị Thỏa là người được ủy quyền đại diện cho bà Nguyễn Thảo Linh, không đồng ý bàn giao mặt bằng và nhận tiền đền bù do vậy, Thành phố giao cho ngành chuyên môn lập hoàn thiện phương án cưỡng chế, dự kiến cưỡng chế thi hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 31/5/2024. Đồng thời, ngành chuyên môn, Chính quyền và MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục để gia đình bà Thỏa nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, tránh phải tổ chức cưỡng chế.

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác