Ngày 03/05/2022 15:36

Kết quả Tuần 4 Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái

Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại website http://bantindangbothanhphoyenbai.vn. Tuần 4 của cuộc thi diễn ra từ 10h ngày 25/4/2022 đến 9h00’ ngày 02/5/2022, có 2.414 người tham gia dự thi với 12.261 bài thi, trong đó có 785 người dự thi trả lời đúng 20 câu hỏi, người hoàn thành bài thi đúng và nhanh nhất là 25 giây, có 10 người dự đoán chính xác số người dự thi là 2.414 người.

 

Đơn vị có nhiều người tham gia thi là Đảng bộ các xã, phường: Tuy Lộc, Nguyễn Phúc, Minh Tân, Yên Ninh; Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Huệ.

Chi, đảng bộ có số người tham gia thi so với tổng số cán bộ, đảng viên đạt tỷ lệ cao là: Đảng bộ xã Tuy Lộc, Đảng bộ Quân sự thành phố, Chi bộ Tòa án thành phố, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, Đảng bộ Công an thành phố; có 82 người ở các đơn vị, địa phương khác tham gia cuộc thi. Kết quả Tuần 4 có 11 cá nhân đạt giải như sau:

Giải Nhất:

Nguyễn Thị Thảo - Đảng bộ Công an thành phố

Giải Nhì:

1. Nguyễn Thị Thúy Phương - thôn Văn Liên, xã Văn Phú

2. Bùi Thị Phượng – thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Phú

Giải Ba:

1. Trần Duy Thanh - Đảng bộ Công an thành phố

2. Bùi Trần Trung Kiên - thôn Minh Long, xã Tuy Lộc

3. Nguyễn Đức Tài - tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc

Giải Khuyến khích:

1. Đoàn Thế Anh - tổ dân phố Phúc Yên, phường Nguyễn Phúc

2. Trần Hà Linh - tổ 3, phường Yên Ninh

3. Nguyễn Thị Thúy Hà – thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc

4. Chu Đức Miền – tổ 2, Phường Yên Thịnh

5. Bùi Thị Minh Phương – Đảng bộ phường Yên Thịnh

Ban Tổ chức Cuộc thi

Các tin khác