Ngày 28/07/2022 19:40

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Sáng 28/7, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

 Điểm cầu tại tỉnh Yên Bái.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh; Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Minh – Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Ngọc Trúc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Lãnh đạo thành phố tham dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, công tác CĐS của tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 14/38 mục tiêu theo Quyết định 565 của UBND tỉnh, đạt 36,8%. Đề án Đô thị thông minh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 hạng mục quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 72/173 xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện các mục tiêu CĐS, chiếm tỷ lệ 41,6%, trong đó 69/72 xã (phường) CĐS, 3/72 xã (phường) CĐS nâng cao. 100% các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố đã thành lập Tổ CĐS cộng đồng với 10.851 thành viên tham gia.

Một số kết quả nổi bật của công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm của tỉnh Yên Bái. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa phát huy rõ nét vai trò, sự vào cuộc của người đứng đầu trong công tác CĐS; chưa huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác CĐS đến tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp chưa cao…Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tham gia thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai CĐS đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp để làm tốt công tác CĐS trong thời gian tới.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Yên Bái.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm chuyển đổi nhận thức trong chính quyền, doanh nghiệp và người dân; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để CĐS dần đi vào mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, xác định năm 2022 ưu tiên đưa người dân lên môi trường mạng, vì vậy cần vận dụng khéo léo, linh hoạt công tác lãnh, chỉ đạo các tổ CĐS cộng đồng cấp xã, cấp thôn, câu lạc bộ CĐS tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân chủ động, tích cực nâng cao các kỹ năng ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức về CĐS, tham gia sử dụng các dịch vụ công nghệ số. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh gương mẫu đi đầu sử dụng các nền tảng số dùng chung của tỉnh, trở thành công chức số để dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của tỉnh...

Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác