Ngày 23/10/2023 14:51

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 32 mở rộng

Sáng 23/10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 32 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng/2023 gắn với thực hiện Chương trình hành động số 135, ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động số 168, ngày 12/12/2022 của Thành ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí: Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cơ quan nội chính, Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội, HĐND thành phố; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; các Phó bí thư thường trực, Chủ tịch UBND các xã, phường.

 Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, triển khai một số văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và nghe trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023, gắn với thực hiện Kế hoạch hành động số 168-KH/TU của Thành ủy. Báo cáo nêu rõ: Năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; với quyết tâm chính trị cao, phương pháp phù hợp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Thường trực Thành ủy duy trì các phiên họp thường kỳ và các kỳ họp chuyên đề để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết đối với các nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, cấp bách cần tập trung chỉ đạo như: tổ chức các cuộc làm việc với các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên từng lĩnh vực; đặc biệt là những lĩnh vực khó, phức tạp, các nhiệm vụ mới phát sinh như: Công tác chuyển đổi số; công tác thu ngân sách; giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ bản; giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra, giám sát.

Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị

Toàn Đảng bộ đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt năm 2023 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tạo bứt phá trong chuyển đổi số; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp tới 99% cán bộ, đảng viên; 90,5% đoàn viên, hội viên. Tổ chức 167 hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” tới 98,5% cán bộ, đảng viên. Đối với thực hiện Chương trình hành động số 135-CT/TU của Tỉnh ủy: 13/28 chỉ tiêu đã hoàn thành; 07/28 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch; 02 chỉ tiêu đạt từ 50% - 74,6% kế hoạch và 06 chỉ tiêu đang thực hiện. Đối với thực hiện Kế hoạch hành động số 168-KH/TU của Thành ủy: 42/80 chỉ tiêu đã đạt và vượt; 17 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch; 06 chỉ tiêu đạt từ 50% - 74,9% kế hoạch; còn 15 chỉ tiêu đang thực hiện. Trong số 320 nhiệm vụ trọng tam đã hoàn thành 73 nhiệm vụ; các nhiệm vụ còn lại đang tập trung triển khai.

 

Trong đó, đã lãnh đạo phát triển kinh tế: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá SS2010) 9 tháng đầu năm đạt 13.275 tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch; cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ: 51,8%; Công nghiệp - xây dựng: 46%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 2,2%; tốc độ năng suất xã hội đạt 4%, bằng 49,4% kế hoạch; tốc độ tăng năng suất lao động ước đạt 8,12%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 92,7 triệu đồng/người. Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả quan trọng, bước đầu đã triển khai thí điểm thành công Ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S), thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân. Chất lượng y tế, giáo dục tiếp tục được nâng cao. Đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân và công tác giảm nghèo được chú trọng triển khai đồng bộ với nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội; hoạt động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai tích cực.

Đại biểu Ban tổ chức Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên Đảng bộ cũng đã thẳng thắng chỉ ra một số tồn tại như: Một số cấp ủy, đơn vị chưa thực sự chủ động, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tôn giáo có nơi, có thời điểm còn chưa được thường xuyên, kịp thời; Công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng ban, cơ quan, đơn vị, xã, phường có vụ việc còn chậm, cá biệt vẫn còn tình trạng trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm; Kết quả, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch hành động số 168-KH/TU của Thành uỷ còn chậm, chưa đạt yêu cầu, đạt thấp như: công tác thu ngân sách, tiến độ triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, giải quyết đơn thư...

Đại biểu Chi cục Thuế thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị được nghe nội dung Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quyết định số 830-QĐ/TU ngày 22/8/2023 của Tỉnh ủy về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo của Chi bộ gồm chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Quyết định số 841-QĐ/TU ngày 28/8/2023 của Tỉnh ủy về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kết luận số 63-KL/TW ngày 03/10/2023 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với Công giáo Việt Nam.

Đại biểu phường Hợp Minh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2023 và nghiên cứu các nội dung văn bản trình hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, thẳng thắn phát biểu chỉ rõ những tồn tại, khó khăn hạn chế, đồng thời đề xuất, kiến nghị đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian tới, Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời huy động sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, sáng tạo, tận tâm, tận tụy của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2023 theo đúng Chương trình hành động số 135-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động số 168-KH/TU của Thành ủy. Theo đó, Đảng bộ thành phố yên cầu các chi, đảng bộ trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, Chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, của Thành ủy và các chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh, đặc biệt là các Nghị quyết, quy định đã được phổ biến quán triệt tại hội nghị hôm nay, bảo đảm sâu rộng, kịp thời, sát với tình hình thực tế; đồng thời gắn với chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện đối với từng lĩnh vực, chỉ tiêu, nhiệm vụ; khuyến khích những cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, có tính khả thi cao để nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách pháp luật sớm đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đô thị đảm bảo đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhằm bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và tạo ra không gian, động lực phát triển mới cho thành phố; Tiếp tục chăm lo toàn diện, chất lượng, hiệu quả cho văn hóa - xã hội để thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân thành phố; Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, thân thiện, bảo đảm duy trì vị trí dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2023; Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trên tinh thần lấy năm 2024 là năm bứt phá, tạo đà hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm chia tay đồng chí Lê Ngọc Sâm - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố về nghỉ chế độ

Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố tổ chức chia tay đồng chí Lê Ngọc Sâm - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố về nghỉ chế độ.

Kim Thúy - Đức Hiệp (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác