Ngày 02/03/2023 17:30

Tập huấn Chuyên đề công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND

Ngày 02/3/2023, HĐND thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND, công tác tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND và phiên họp của Thường trực HĐND để nghe giải trình.

  

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tham gia Hội nghị tập huấn có trên 60 đại biểu, bao gồm: Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố, Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo, chuyên viên văn phòng HĐND và UBND thành phố, lãnh đạo một số phòng, ban chức năng của thành phố. Đại biểu là Thường trực HĐND, cán bộ văn phòng giúp việc HĐND của 15 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu, nắm bắt 4 nội dung cơ bản. Bao gồm: Một số căn cứ pháp lý trong tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND; Phiên họp thường trực HĐND và phiên họp của Thường trực HĐND để nghe giải trình. Quy trình nội bộ về tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND. Mẫu chương trình kỳ họp thường lệ của HĐND. Quy trình nội bộ về tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND và phiên họp của Thường trực HĐND để nghe giải trình. Ngoài ra, các đại biểu còn được năm bắt tình hình thời sự có liên quan.

Kết thúc Hội nghị tập huấn, 100% đại biểu có bài khảo sát với nội dung sau tập huấn chuyên đề công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND, công tác tổ chức phiên họp của thường trực HĐND và phiên họp của thường trực HĐND để nghe giải trình.

Thông qua Hội nghị nhằm bổ sung kiến thức Pháp luật và kỹ năng trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND. Công tác tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND và phiên họp của Thường trực HĐND để nghe giải trình cho Thường trực HĐND của 15 xã, phường trên địa bàn thành phố. Cung cấp thêm văn bản là các căn cứ pháp lý để Thường trực HĐND các xã, phường tham khảo, áp dụng trong điều hành kỳ họp HĐND, thường trực HĐND. Đồng thời, nâng cao trình độ, năng lực và chất lượng hoạt động của HĐND các xã, phường, nhất là của Thường trực HĐND cấp xã trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác