Ngày 23/03/2022 16:09

Chi bộ mạnh là nhờ học và làm theo Bác

“Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Đó chính là phương châm mà Chi bộ thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái thực hiện gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng chi bộ vững mạnh.

Chi bộ thôn Yên Minh là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xã Minh Bảo, có 52 đảng viên, đảng viên được miễn sinh hoạt 17 đồng chí. Hằng năm Chi bộ thôn đều tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 100% đảng viên đăng ký và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đăng ký học tập và làm theo Bác, thực hiện đăng ký theo từng chuyên đề hàng năm, qua đó đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác, đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.Trong đó vai trò nêu gương của mỗi đảng viên đã góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. Hằng năm,100% đảng viên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Đỗ Mạnh Tiến, Phó bí thư Chi bộ, trưởng thôn Yên Minh cho biết: Chi bộ đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với mục tiêu: Học theo Bác để nâng cao đời sống của Nhân dân, xây dựng thôn xóm giàu đẹp, văn minh. Trong đó mỗi đảng viên đều phải tiên phong gương mẫu làm gương thực hiện trước để Nhân dân học và làm theo. Chi bộ phân công mỗi đảng viên phụ trách các hộ gia đình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để giúp đỡ. Từ đó tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chung tay thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thôn Yên Minh được công nhận đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu: Ảnh Tiến Bình.

 Năm 2021 vừa qua, thôn Yên Minh tập trung xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban quản lý thôn, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức phát huy vai trò chủ thể cán bộ đảng viên trong chi bộ, Nhân dân trong thôn đã tích cực chung tay xây dựng thôn NMT kiểu mẫu. Chi bộ thôn vận động Nhân dân giúp nhau cùng thi đua trong phát triển kinh tế. Phát huy thế mạnh của thôn cửa ngõ, Nhân dân trong thôn đã tích cực tăng gia, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy thêm các ngành nghề dịch vụ kinh doanh thức ăn chăn nuôi, nghề mộc, xây dựng, vệ sinh môi trường, tạo việc làm đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Năm 2021, người dân trong thôn Yên Minh đã duy trì 50 ha rừng kinh tế, 5 ha cây ăn quả, duy trì chăn nuôi 2.500 con gia súc, gia cầm, 62 đàn ong mật.Ðời sống nhân dân từng bước cải thiện, số hộ nghèo ngày càng giảm, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong thôn không còn hộ nghèo, thu nhập 56,42 triệu đồng/ người/ năm.

Tuyến đường thôn Yên Minh xã Minh Bảo.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa phát triển sâu rộng. Thôn thành lập được đội văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Công tác vệ sinh môi trường được duy trì nền nếp, vận động Nhân dân thu gom rác đúng chỗ quy định và thường xuyên vệ sinh tuyến đường của thôn dài 2 km, 100% các xóm có tuyến đường hoa, hệ thống điện chiếu sáng, thành lập tuyến đường tự quản. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong thôn không có các tệ nạn xã hội. Thôn được công nhận là thôn văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa chiếm 98%, Kết quả nổi bật là thôn được công nhận thôn  NTM kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Minh Bảo trao đổi: Chi bộ thôn Yên Minh là chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong toàn Đảng bộ xã. Đây cũng là chi bộ đang tiến hành xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Trong các hoạt động, chi bộ thôn Yên Minh luôn là chi bộ điểm, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp. Đội ngũ đảng viên đi đầu gương mẫu trong mọi phong trào. Đặc biệt là phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Trong năm vừa qua, chi bộ đã vận động người dân phát triển kinh tế, hiến đất làm các công trình phần việc, nhất là đóng góp ủng hộ xây dựng công trình nhà văn hóa của thôn. Qua đây, chúng tôi đánh giá cao hoạt động của chi bộ thôn Yên Minh trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Nhà văn hóa thôn Yên Minh đang được triển khai xây dựng khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, với quan điểm “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, trong đó vai trò hạt nhân của mỗi đảng viên được coi là nhân tố then chốt để chi bộ thôn Yên Minh, xã Minh Bảo quy tụ được sức mạnh của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thực hiện mọi nhiệm vụ từ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng NTM. Nhờ sự đồng đó nên nhiều năm nay, chi bộ thôn Yên Minh được đánh giá là một chi bộ tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ xã Minh Bảo. Năm 2021, thôn Yên Minh được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.Thôn được thành phố công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chi bộ thôn Yên Minh được Đảng bộ xã tặng Giấy khen tập thể "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu. Thành quả này chính là nhờ phát huy hiệu quả phong trào học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng chi bộ vững mạnh tiêu biểu./.

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác