Ngày 02/04/2024 17:10

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 -2029

Chiều 2/4, tại Hội trường Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 -2029. Dự và chỉ đạo đại hội về phía MTTQ tỉnh có các đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch TT Ủy ban MTTQ tỉnh ;Nông Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Về phía thành phố có đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Ngọc Võ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Hà Thị Sinh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã và đại diện 132 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân thành phố về dự Đại hội.

 Quang cảnh phiên thứ nhất - Đại hội Ủy ban  MTTQ thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong phiên làm việc thứ nhất vào chiều 2/4, Đại hội tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, thông qua Chương trình làm việc, nội quy, quy chế Đại hội, báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội. Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 và tổng hợp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội là 154 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 43 đại biểu, chiếm 27,9%, đại biểu do đại hội MTTQ xã, phường hiệp thương cử 97 đại biểu, chiếm 62,9%; đại biểu do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố chỉ định là 14 đại biểu, chiếm 9%, 55 đại biểu nữ chiếm 31,7%, 99 đại biểu nam, chiếm 64,2%. Độ tuổi trung bình là 55,5 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 78 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là 33 tuổi…

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 cho biết: Ngay sau Đại hội, Ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực khóa XVII. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 phù hợp, sát với thực tiễn và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, cụ thể từng năm, từng quý, từng tháng, theo hướng phân công “rõ người, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành” gắn với việc cụ thể hóa Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của Thành ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh. Ủy ban MTTQ thành phố khóa XVII đã duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy chế. Nội dung, chất lượng các kỳ họp của Ủy ban MTTQ thành phố ngày càng được nâng lên, nguyên tác hiệp thương dân chủ được phát huy, tập trung được trí tuệ tập thể trong việc thảo luận, đánh giá và quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động của Ủy ban MTTQ thành phố. Trong nhiệm kỳ MTTQ thành phố đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân tham gia chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán”, duy trì hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”; triển khai xây dựng mô hình khu dân cư “Xanh – Hạnh phúc” tại thôn Trực Bình xã Minh Bảo….Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được kết quả tích cực…

Đoàn chủ tịch Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 và tổng hợp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu Hiệp thương bầu Ủy ban MTTQ thành phố, nhiệm kỳ 2024  -2029

Đại hội đã tiến hành Hiệp thương cử các vị đủ tiêu chuẩn tham gia Ủy ban MTTQ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 45 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ thành phố đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần.

Sáng ngày 3/4, Đại hội tiếp tục diễn ra với các nội dung quan trọng: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019- 2024 và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVIII; thông qua nghị quyết Đại hội….Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong bản tin sau.

Việt Hà -Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác