Ngày 21/01/2023 16:16

Dệt nên mùa xuân mới - Xuân của niềm tin!

Xuân đã về với mọi miền Tổ quốc. Mỗi người con đất Việt đang rạo rực niềm vui đón chào Xuân mới - Xuân Quý Mão 2023! Chào đón năm mới, mỗi chúng ta tràn đầy niềm phấn khởi và tự hào bởi những thành quả đạt được sau một năm nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn vững bước đi lên, tạo đà để thành phố Yên Bái đạt những thành tựu cao hơn trong những năm tiếp theo.

 

Năm Nhâm Dần 2022 đã khép lại! Chúng ta vừa đi qua một năm đầy cam go, thử thách với những biến động khó lường. Cùng với bối cảnh khó khăn chung của đất nước, của tỉnh, thành phố Yên Bái cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong điều kiện quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh hạn chế. Nhưng từ trong gian khó, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố Yên Bái càng thể hiện rõ bản lĩnh kiên trung, từng bước tháo gỡ khó khăn. Với quyết tâm chính trị cao, phương pháp phù hợp, những cách làm đổi mới, sáng tạo, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt năm: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh”.

Đô thị hóa đang lan tỏa mạnh mẽ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem lại nhiều thay đổi rất tích cực. Văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân được cải thiện; công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được triển khai tích cực. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng, năng suất lao động có bước tiến mới. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được tập trung chỉ đạo, tạo những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Những thành quả ấy thật đáng trân trọng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin, ý chí và động lực mới tạo đà để thành phố Yên Bái đạt những thành tựu cao hơn trong những năm tiếp theo.

Năm 2023 đã bắt đầu! Sắc xanh của những cánh đồng cùng sắc hoa đào thắm đang gõ cửa, đánh thức mỗi người, mỗi nhà lòng tự hào, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn tới. Năm mới, sức xuân mới, với quyết tâm đổi mới, khơi dậy những khát khao cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thành phố Yên Bái, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động cùng chung tay thực hiện tốt phương châm hành động của Đảng bộ thành phố Yên Bái xác định trong năm 2023 “Quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, tăng tốc, hiệu quả”. Tin tưởng rằng Đảng bộ và Nhân dân thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế - văn hóa của Tỉnh Yên Bái.

Năm mới dệt nên mùa xuân mới - Xuân của niềm tin!

Ban Biên tập

Các tin khác