Ngày 19/01/2024 09:02

Phường Yên Ninh: Triển khai phương án phân loại rác thải tại nguồn

Chiều ngày 18/1/2024, UBND phường Yên Ninh tổ chức phát động điểm triển khai phương án phân loại tại nguồn và thu gom, xử lý, vận chuyển chất thải sau phân loại tại tổ dân phố số 10.

 Quang cảnh Hội nghị

Phương án phân loại chất thải tại nguồn của phường Yên Ninh nhằm 3 mục đích cơ bản: đảm bảo phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đúng lộ trình tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; nâng cao ý thức của mọi tầng lớp Nhân dân đối với việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, qua đó nâng cao sự hài lòng về môi trường sống và chỉ số hạnh phúc của người dân; xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Phường.

Để phù hợp với tình hình thực tế cho việc phân loại, thu gom, vận chuyển, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, UBND phường Yên Ninh phát động thực hiện xã hội hóa, yêu cầu mỗi hộ gia đình tự trang bị 02 thùng chứa chất thải sinh hoạt với dung tích tối thiểu 30 lít/thùng. Chất thải sinh hoạt hàng ngày được thu gom vào 02 thùng chứa, 01 thùng màu xanh chứa chất thải rắn hữu cơ, 01 thùng màu vàng chứa chất thải rắn vô cơ, hàng ngày đơn vị cung ứng dịch vụ tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển. Đối với đá, cát sỏi, sành sứ, phế liệu phát sinh trong quá trình xây dựng mới, sửa chữa công trình nhà ở ... với khối lượng lớn thì chủ nguồn thải tận dụng san tạo mặt bằng hoặc thuê vận chuyển đi chôn lấp đúng vị trí địa phương cho phép hoặc thỏa thuận với đơn vị dịch vụ để vận chuyển đi chôn lấp theo đúng quy định.

Cán bộ phường Yên Ninh hướng giới thiệu về thùng rác tiêu chuẩn

Các đơn vị, các tổ dân phố có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa trong việc phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn. Quản lý và kịp thời có biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện việc phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn.

Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác