Ngày 11/03/2023 10:41

Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái tổ chức kỳ họp lần thứ 60 ( mở rộng)

Sáng 10/3, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái đã tổ chức kỷ họp lần thứ 60 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2023; bàn chuyên đề về kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động số 168 của Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; bàn và quyết định một số nội dung công tác theo thẩm quyền. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Đức Minh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành uỷ, lãnh đạo UBND, trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường; Chánh Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng HĐND, UBND thành phố.

 Quang cảnh Hội nghị

Trong tháng 2/2023, BTV Thành ủy đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động số 168 của Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Lãnh đạo phường Đồng Tâm phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo Phòng văn hóa và thông tin thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tại kỳ họp, BTV Thành uỷ cũng cho ý kiến vào một số nội dung công tác thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở Kế hoạch hành động số 168 của Thành uỷ về thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh uỷ về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, các đại biểu phòng, ban, đơn vị và các xã, phường đã báo cáo nhanh về việc xây dựng, cụ thể hóa Kế hoạch hành động của Thành ủy tại địa phương, đơn vị. Tập trung đưa ra những kinh nghiệm, giải pháp trong triển khai thực hiện, trong đó nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ khó như kết nạp Đảng viên mới, thành lập doanh nghiệp, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số… Việc đăng ký các sáng kiến nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố trao quyết định giao nhiệm vụ cho khối các xã, phường

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Minh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã biểu dương một số đơn vị xã, phường đã có cách làm thiết thực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Đồng chí cũng nhần mạnh: Việc thực hiện Chương trình hành động là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, toàn diện của thành phố. Do đó, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các đơn vị phải triển khai bài bản, quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm với giải pháp cụ thể.

Lãnh đạo thành phố trao quyết định giao nhiệm vụ cho khối các xã, phường

Ngay sau Hội nghị này, các đơn vị, địa phương cần tổ chức rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân thực hiện và gắn trách nhiệm với từng đồng chí lãnh đạo, tập thể lãnh đạo. Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ, quản lý điều hành cần tăng cường ứng dụng nền tảng số. Đẩy mạnh ứng dụng triển khai các sáng kiến, kinh nghiệm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhằm vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, vừa đúng quy định. Việc triển khai thực hiện các sáng kiến nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ sẽ giao ngành chuyên môn hướng dẫn cụ thể hóa. Quá trình triển khai phải thường xuyên kiểm đếm. Nếu sáng kiến nào hoàn thành sớm và được công nhận sẽ được triển khai nhân rộng. Thành ủy phấn đấu tập trung lãnh đạo triển khai đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo thành phố trao quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể thành phố

Lãnh đạo thành phố trao quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị thuộc khối UBND thành phố

Nhân dịp này, BTV Tành ủy đã công bố quyết định giao nhiệm vụ triển khai 87 sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đồng thời, tổ chức trao quyết định cho các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường thực hiện.

Minh Chín -Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác