Ngày 13/04/2022 11:07

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ Quý II/2022

Chiều 12/4/2022, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 19 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2022 đồng thời bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố; các đồng chí ủy viên UBKT Thành ủy; Phó ban pháp chế, Phó Ban kinh tế-xã hội, HĐND thành phố; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND các xã, phường.

 Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2022 gắn với thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hành động số 99 của Thành ủy Yên Bái. Báo cáo nêu rõ: Năm 2022, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ngay từ những ngày đầu năm, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị theo chương trình làm việc năm 2022. Chỉ đạo chăm lo cho Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm gắn với tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022). Đảng bộ thành phố tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đột xuất, bất ngờ gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt năm 2022 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh”.

Thường trực Thành ủy chủ trì thảo luận.

Thường trực Thành ủy duy trì các phiên họp thường kỳ và các kỳ họp chuyên đề để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết đối với các nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, cấp bách cần tập trung chỉ đạo. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố. Song hành triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hành động số 99, ngày 12/12/2021 của Thành ủy về thực hiện Chương trình hành động số 56, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phạm Thị Mơ - Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả lũy kế đến hết Quý I/2022, Đảng bộ thành phố đã có 11/77 chỉ tiêu đã đạt và vượt; 15 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; các chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục thực hiện; Về nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành 16/286 nhiệm vụ; hiện đang tập trung triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Trong đó nổi bật đã chỉ đạo triển khai các dự án phát triển kinh tế từ nguồn hỗ trợ của tỉnh; Chủ động triển khai thực hiện các dự án theo chuỗi giá trị, các sản phẩm OCOP của thành phố; Giá trị sản xuất công nghiệp quý I trên địa bàn đạt trên 1.080 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, bằng 25,1% kế hoạch của tỉnh; bằng 23,5% kế hoạch của thành phố; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.225 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ, bằng 25,6% kế hoạch; Giá trị hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn đạt 16,5 triệu USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ, bằng 17,7% kế hoạch; Thu ngân sách lũy kế hết Quý I đạt 177,3 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, bằng 23% kế hoạch; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sáng tạo, có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng đô thị thông minh; Văn hóa - Xã hội có nhiều chuyển biến; Quốc phòng - An ninh tiếp tục được tăng cường. Trong Quý II, Đảng bộ thành phố tiếp tục tăng cường triển khai các Nghị quyết, đề án chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 2.300 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 8.250 tỷ đồng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Tống Xuân Toản - Bí thư Đảng ủy xã Văn Phú phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp đó, Hội nghị được nghe quán triệt Quy định số 50, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Nghe quán triệt Quy định số 16, ngày 15/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Cũng tại Hội nghị đã thông qua các báo cáo bao gồm: Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 26, ngày 19/4/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; Báo cáo kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung, công việc cụ thể để thực hiện nghị quyết, đề án của thành phố; Báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố; Báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thành phố; Báo cáo tiến độ triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách; Báo cáo tiến độ, kết quả thu ngân sách Nhà nước Quý I/2022.

Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kết luận Hội nghị.

Các đại biểu có mặt tại Hội nghị đã tập trung cao độ trí tuệ, dân chủ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I, triển khai một số nội dung quan trọng của Đảng bộ trong Quý II/2022. Đối với những vấn đề tồn tại của địa phương và các ngành, đồng chí Bí thư Thành ủy đã chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại trong quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm... Về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Tiếp tục đề cao vai trò của các phòng ban, đơn vị và các xã, phường trong triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo Kế hoạch hành động số 99, ngày 12/12/2021 của Thành ủy; quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định; nâng cao chất lượng công tác phối hợp, tham mưu giúp việc của các phòng, ban chuyên môn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cán bộ, công chức, viên chức và toàn dân quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị./.

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác