Ngày 28/04/2022 10:33

Hội nghị tuyên truyền góp phần nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện giai đoạn 2021 - 2026

Chiều ngày 27/4/2022, tại hội trường UBND xã Văn Phú, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy xã Văn Phú tổ chức hội nghị tuyên truyền xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện  xã Văn Phú giai đoạn 2021 - 2026.

  

Các đại biểu dự hội nghị

Dự và trực tiếp quán triệt các nội dung có đồng chí  Hà Thị Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; đồng chí Hoàng Văn Chung - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nhân dân và các thành viên Bộ phận chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 xã Văn Phú.

Đồng chí Hà Thị Sinh – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố quán triệt các nội dung hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các văn bản về công tác quân sự quốc phòng, các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng xã Văn Phú vững mạnh toàn diện; về phương thức tổ chức và hoạt động chủ yếu của Bộ phận chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 ở cơ sở; một số kỹ năng quản lý và phát huy hiệu quả tuyên truyền của các trang, nhóm mạng xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đây là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 257/KH-BCĐ, ngày 30/9/2021 của Ban Chỉ đạo thành phố Yên Bái về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện xã Văn Phú.

Thượng tá Hoàng Văn Chung – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố quán triệt các văn bản về công tác quân sự quốc phòng tại hội nghị

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục phối hợp với Đảng uỷ xã Văn Phú và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thành phố về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện xã Văn Phú để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái về tuyên truyền xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện xã Văn Phú năm 2022 và Chương trình phối hợp tuyên truyền của BCH Quân sự thành phố. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tình hình, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Hoa Hương Dương

Các tin khác