Ngày 09/12/2022 18:08

Hội Cựu Chiến binh thành phố sơ kết 04 năm thực hiện chương trình của Tỉnh ủy, Thành ủy giai đoạn (2019 – 2022) và tổng kết công tác Hội năm 2022

Sáng 09/12, Hội Cựu Chiến binh (CCB) thành phố sơ kết 04 năm thực hiện chương trình của Tỉnh ủy, Thành ủy giai đoạn (2019 – 2022) và tổng kết công tác Hội năm 2022. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Minh Huấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Huấn – Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Sự - Trưởng Ban Tuyên giáo Cựu Chiến Binh tỉnh; dự Hội nghị tổng kết còn có các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ Cựu Chiến binh thành phố và hơn 40 đồng chí là lãnh đạo Cựu Chiến binh trực thuộc Hội Cựu Chiến binh thành phố.

 Toàn cảnh Hội nghị sơ kết.

Tại Hội nghị các đại biểu được thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh, thành phố và Cựu Chiến binh tỉnh giai đoạn (2019 – 2022) và dự thảo Báo cáo công tác Hội năm 2022 cũng như công tác thi đua khen thưởng.

Trong 04 năm các cấp Hội CCB thành phố đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Hội CCB cấp trên, chủ động triển khai nội dung, chương trình công tác Hội đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt là tổ chức thành công Hội CCB thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, công tác Hội đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được kết quả tốt.

Để phát huy những kết quả đạt được, tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Minh Huấn – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố phát biểu chỉ đạo Hội CCB thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội CCB các cấp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào CCB gương mẫu, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển hội viên, phối hợp làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội “Cụ Hồ”…

Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” năm 2023.

Đào Hạnh (Ban Tuyên giáo Thành ủy)

Các tin khác