Ngày 20/12/2021 10:36

Thành phố hoàn thành 100% dự toán thu ngân sách theo mục tiêu phấn đấu của tỉnh

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; sự nỗ lực, cố gắng của ngành chuyên môn và sự đồng hành của người nộp thuế, tính đến ngày 17/12/2021, thành phố đã hoàn thành 680 tỷ 751 triệu đồng số thu theo dự toán phấn đấu của tỉnh giao, bằng 108% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 100% dự toán phấn đấu của tỉnh.

 

Cán bộ thuế và chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình của các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Trong đó, một số nguồn hoàn thành vượt mức dự toán phấn đấu của tỉnh giao như: Thuế thu nhập cá nhân gần 64 tỷ đồng, bằng 106%; thu tiền giao đất gần 262,5 tỷ đồng, bằng 109%; tiền thuê đất gần 18,2 tỷ đồng, bằng 139%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 108%; nguồn thu ngoài quốc doanh cũng đạt trên 162 tỷ đồng, bằng 93%... Bên cạnh đó, các đội thuế liên xã, phường cũng đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương nắm bắt tình hình thực tế từng nguồn thu phát sinh trên địa bàn; tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thu. Do đó, đến 17/12/2021 khối đơn vị xã, phường của thành phố cũng thu đạt gần 160,5 tỷ đồng, bằng 103% dự toán phấn đấu của tỉnh. Trong đó, các khoản thu thuế và phí đạt 91,6 tỷ, bằng 122% dự toán phấn đấu; thu tiền giao đất gần 69 tỷ đồng, bằng 86% dự toán phấn đấu; 15/15 xã, phường đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu pháp lệnh với tỷ lệ đạt từ 101 đến 217%; duy chỉ có chợ Yên Bái là chưa hoàn thành.

Nhân viên Kế toán Công ty TNHH TM&DV Hải Phượng thường xuyên cập nhật các chính sách mới trong khai thuế, nộp thuế.

Nhiều xã, phường có số thu đạt khá cao như phường Đồng Tâm gần 25 tỷ đồng, Yên Ninh 28,3 tỷ đồng, Minh Tân trên 17,8 tỷ đồng, Nguyễn Thái Học gần 14,2 tỷ đồng... Trong đó, riêng xã Giới Phiên đến hết tháng 8/2021 là đơn vị đầu tiên của thành phố hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2021 với 5,6 tỷ đồng và đến nay là 7,1 tỷ đồng, bằng 203% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 129% dự toán phấn đấu.

Doanh nghiệp vừa nỗ lực SXKD vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Mặc dù thành phố Yên Bái đã hoàn thành 100% dự toán phấn đấu của tỉnh. Nhưng thành phố đang tiếp tục chạy đua với thời gian để phấn đấu hoàn thành số thu 728,8 tỷ đồng trở lên theo mục tiêu thành phố phấn đấu. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác thu ngân sách năm 2022 ngay sau khi kết thúc kế hoạch nhà nước năm 2021.

Minh Chín (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác