Ngày 26/01/2024 15:01

Thành uỷ Yên Bái tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Ngày 25/1, Thành uỷ Yên Bái tổ chức hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái; đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó bí thư TT Thành uỷ; Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, các tổ chức đoàn thể của thành phố, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, Thường trực Đảng ủy các xã, phường cùng các đại biểu được tuyên dương, khen thưởng dịp này.

 Trao quyết định khen thưởng cho khối các xã, phường

Năm 2023 là năm thứ 5 triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Trong đó, việc giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” theo Kế hoạch hành động của Thành ủy hằng năm đã trở thành một phong trào rộng lớn, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy ý chí, phát huy nội lực, khát vọng vươn lên trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Trong năm vừa qua, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành 27/28 chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 79/80 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Kế hoạch hành động số 168 của Thành ủy, trong đó có 48 chỉ tiêu vượt, 31 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đặc biệt thành phố đã tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; đồng thời vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái.

Trao quyết định khen thưởng cho khối các cơ quan tham mưu của Thành ủy

Quán triệt sâu sắc chủ đề của năm và phương châm hành động Quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, tăng tốc, hiệu quả”, năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Thực hiện các giải pháp về sáng kiến nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm nhất, cao nhất, chất lượng nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ như: Triển khai các nghị quyết của Đảng; thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; thu ngân sách; giải phóng mặt bằng; Chuyển đổi số; xây dựng và quản lý đô thị;…

Các cơ quan khối văn hóa - xã hội nhận quyết định khen thưởng

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Minh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của thành phố trong năm 2023, trong đó có sự đóng góp, nỗ lực của các tập thể, cá nhân trên địa bàn. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong năm 2024: tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện ngay việc cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 được giao thành các kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết, trong đó phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân theo hướng rõ việc, rõ người, rõ phương pháp, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả thực hiện”; Không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chủ động nắm bắt tình hình, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm nhất, cao nhất, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, khó như: thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; thu ngân sách; giải phóng mặt bằng; xây dựng chuyển đổi số; triển khai công trình phần việc; xây dựng các mô hình hạnh và quản lý đô thị; phúc; hỗ trợ hộ nghèo; giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân; giữ gìn an ninh trật tự; kết nạp đảng viên; triển khai các nghị quyết của Đảng.

Các cơ quan, tổ chức khối đoàn thể nhận quyết định khen thưởng

Ngay tại hội nghị, Thành uỷ đã thực hiện giao giải pháp về sáng kiến nâng cao chất lượng hiệu quả công việc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ sáng kiến được giao tiến hành xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, trên cơ sở phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, để thẩm định, đánh giá, công nhận. Trước mắt, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cần tập trung quan tâm chăm lo cho nhân dân đón tết bảo đảm vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà mọi người đều có tết, tạo khí thế vui vẻ phấn khởi quyết tâm trong triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm mới.

Các đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác thu ngân sách được khen thưởng

Nhân dịp này, 55 cơ quan, đơn vị, địa phương đã được trao thưởng hoàn thành xuất sắc, toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; 14 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách; 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai các sáng kiến, giải pháp được tỉnh công nhận; khen thưởng cho 10 tập thể, đơn vị có thành tích trong công tác thu ngân sách và phối hợp trong công tác thu ngân sách năm 2023.

Các tập thể, cá nhân có những sáng kiến xuất sắc được khen thưởng

Cũng nhân dịp này, Thành phố cũng trao Quyết định giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 cho các đơn vị của thành phố.

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác