Ngày 23/05/2023 09:00

Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Tuy Lộc ký hợp đồng tiêu thụ với 15 bếp ăn tập thể

Hợp tác xã rau an toàn Tuy Lộc được thành lập năm 2017, sản xuất rau các loại theo mùa để cung cấp rau an toàn cho Nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái và các bếp ăn, nhà hàng, trường học.

Người dân trồng rau an toàn vụ hè

Thời gian mới thành lập, HTX cũng gặp nhiều khó khăn, khó khăn nhất là giá sản phẩm không ổn định và  giá bán chỉ ngang bằng với giá rau tại chợ, cộng với dịch Covid – 19 bùng phát mạnh từ năm 2020 đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ tại các bếp ăn, nhà hàng, trường học. Gắn liền với Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn thành phố Yên Bái, để hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, Ban quản trị hợp tác xã đã không ngừng tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, ổn định về giá và sản lượng tiêu thụ theo hợp đồng.

Rau an toàn của HTX sản xuất rau an toàn Tuy Lộc 

Với diện tích 4,5 ha/40 thành viên, tổng sản lượng rau trung bình cả năm của hợp tác xã đạt trên 200 tấn, hằng năm hợp tác xã thường xuyên ký hợp đồng tiêu thụ với 15 đơn vị là các bếp ăn, nhà hàng, trường học. Ban quản trị hợp tác xã cùng với chính quyền địa phường, các cơ quan chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn đôn đốc hộ sản xuất đúng quy trình sản xuất rau an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Hiện nay HTX xã hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm định kỳ 3 năm một lần theo quy định, đảm bảo cơ sở pháp lý cũng như đảm bảo chất lượng cho sản phẩm./.

Trần Thị Thanh (Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố)

Các tin khác