Ngày

Hội nghị trực tuyến tọa đàm khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 27/4/2023, Tỉnh ủy Yên Bái đã phối hợp với nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị trực tuyến tọa đàm khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảnh và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại 9 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Tới dự có các đồng chí: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Hoài Anh, Phó giám đốc nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.

 

Quang cảnh Chương trình Tọa đàm tại điểm cầu thành phố Yên Bái

Tại điểm cầu của thành phố Yên Bái có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Trưởng các phòng, ban đơn vị thành phố, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các đồng chí báo cáo viên của Thành ủy, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tại điểm cầu thành phố Yên Bái

Trong phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Yên Bái nêu rõ: Tọa đàm là hoạt động khoa học, có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh giá trị to lớn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khẳng định đây là tài liệu mang ý nghĩa lý luận sâu sắc trong hệ thống quan điểm của Đảng ta, thể hiện tầm nhìn sáng suốt của đồng chí Tổng Bí thư trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại điểm cầu thành phố Yên Bái

Trong khuôn khổ thời gian Hội nghị trực tuyến tọa đàm khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có nhiều phát biểu tham luận của các đồng chí dự tại buổi tọa đàm đã nêu rõ ý nghĩa và giá trị to lớn của tác phẩm, hệ thống hóa các quan điểm của Đảng, cung cấp cách nhìn khoa học, những trăn trở của đồng chí Tổng Bí thư về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, có ý nghĩa sống còn đối với đất nước ta, chế độ ta.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần. Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay.

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, gồm 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong công tác phòng, chống tham nhũng thì cùng với chống là xây, cùng với đấu tranh là ngăn chặn, do vậy xuyên suốt các bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng qua các thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau cho thấy, đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của Nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước.

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, gồm ý kiến đánh giá, sự đồng tình, ủng hộ, ghi nhận của Nhân dân trong nước cùng như bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân thuộc mọi tầng lớp, trên mọi vùng miền, từ nhà báo, nhà văn cho đến những cán bộ hưu trí, đảng viên, cho thấy sức lan toả rộng khắp, sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” nhằm xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Sự tin tưởng vào tương lai, vào cơ đồ của dân tộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân chính là sự phản bác đánh thép nhất trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại điểm cầu thành phố Yên Bái

Hội nghị trực tuyến tọa đàm khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Tỉnh Yên Bái là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Góp phần đưa nội dung Tác phẩm trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên liên tục của mỗi chi, Đảng bộ, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thu Hồng - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác