Ngày 03/07/2022 10:49

Hiệu quả từ nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

Thời gian qua, việc triển khai chương trình cho vay nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được sử dụng nguồn nước sạch, có các công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn cũng như thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

  

Từ nguồn vốn nước sạch VS -MT, gia đình bà Hoan xã Văn Phú xây dựng công trình vệ sinh đảm bảo.

Từ năm 2020, gia đình bà Phạm Thị Hoan ở thôn Tiên Phú, xã được tiếp cận với nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng chính sách xã hội thông qua tổ chức Hội phụ nữ. Từ nguồn vốn này, gia đình bà Hoan tu sửa giếng nước, mua téc nước, xây dựng nhà vệ sinh khép kín. Bà Phạm Thị Hoan, thôn Tiên Phú, xã Văn Phú nói: Nhờ có nguồn vốn này mà gia đình tôi cũng như nhiều hộ gia đình trong thôn, trong xã được sử dụng nguồn nước sạch, có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cuộc sống được nâng lên.

Nhiều gia đình hội viên phụ nữ xã Văn Phú được tiếp cận với nguồn nước sạch từ chương trình vốn nước sạch VS-MT.

Thông qua tổ chức hội, đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội Nông dân, việc nhận ủy thác tín dụng đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều hộ gia đình của xã Văn Phú. Đến nay, thông qua các tổ chức hội, đoàn thể xã Văn Phú, nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường có dư nợ lên đến 4 tỷ 256 triệu đồng với 288 hộ vay vốn. Ngoài việc mang lại nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, an toàn, nâng cao chất lượng sống cho người dân còn góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chị Bùi Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Phú cho biết: Tổ chức Hội triển  khai qua các chi hội, đoàn thể ở thôn, việc rà soác, tuyên truyền nhu cầu vay vốn nước sạch của hội viên và bà con Nhân dân về chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn rất thuận lợi. Giúp cho bà con Nhân dân và hội viên được vay vốn, sử dụng xây công trình vệ sinh, khoan giếng, mua téc nước, từ đó được tiếp cận với nguồn nước sạch.

Trước đây gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, thôn Đồng Đình xã Âu Lâu sử dụng nguồn nước và công trình vệ sinh chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước. Đầu năm 2022, gia đình bà Phượng quyết định xây dựng nhà mới và để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, gia đình đã làm đơn xin vay 20 triệu đồng từ chương trình vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Từ nguồn vốn được vay, gia đình bà Phượng đầu tư lắp đặt hệ thống nước máy, xây dựng 02 công trình vệ sinh khép kín. Đến nay gia đình bà Phượng được sử dụng nguồn nước sạch, có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Phượng, thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu phấn khởi nói: Trước đây, gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, nhà thì ở nhà lá, công trình vệ sinh không đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường. Được tiếp cận với nguồn vốn nước sạch thông qua tổ chức hội phụ nữ, tôi thấy rất phấn khởi và vui mừng. Đến nay gia đình tôi được sử dụng nguồn nước sạch, góp phần đảm bảo sức khỏe.

Gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu được sử dụng nguồn nước sạch.

Những năm qua, chương trình vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng chính sách xã hội đã và đang giúp các hộ dân trên địa bàn xã Âu Lâu cải tạo, xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo theo tiêu chuẩn Quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường. Riêng 5 tháng đầu năm 2022, xã Âu Lâu có 29 hộ được tiếp cận với nguồn vốn này với số vốn 580 triệu đồng. Nâng tổng số hộ được tiếp cận nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường trên địa bàn xã là 346 hộ với tổng dư nợ trên 6,4 tỷ đồng. Cũng nhờ nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường, đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nguồn nước nước hợp vệ sinh; 38,1% hộ dân được sử dụng nguồn nước sạch, trên 98% hộ dân có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Âu Lâu trao đổi: Trong những năm qua nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường thông qua phòng giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã giúp cho các hộ dân trên địa bàn xã Âu Lâu sửa chữa, nâng cấp công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo yêu cầu quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường. Đảng ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo Hội phụ nữ, Hội nông dân hướng dẫn hội viên có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay này để nâng cao chất lượng cuộc sống, cũng như góp phần để xã Âu Lâu xây dựng thành công chương trình nông thôn mới trên địa bàn.

Để giúp người dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh cũng như có các công trình vệ sinh đạt chuẩn, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo phòng giao dịch trên địa bàn thành phố phối hợp hiệu quả với các tổ chức hội, đoàn thể thành phố làm tốt công tác quản lý các nguồn vay vốn ủy thác, trong đó có nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn.Tuyên truyền lợi ích cũng như ý nghĩa của chương trình đồng thời hướng dẫn bình xét cho vay công khai, dân chủ đúng đối tượng, kiểm tra, giám sát hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích. Năm 2021, nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn giải ngân trên 10 tỷ đồng, giúp xây dựng, sửa chữa nâng cấp trên 500 công trình nước sạch, trên 500 công trình vệ sinh. Riêng những tháng đầu năm 2022, chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt 1,8 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 90 công trình nước sạch và 90 công trình vệ sinh cho các hộ thuộc khu vực nông thôn. Qua đó nhằm nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho người dân, đảm bảo môi trường, cũng như góp phần nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác