Ngày 05/01/2022 17:18

Công bố Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xã Giới Phiên

Chiều ngày 05/01/2022, thành phố Yên Bái tổ chức công bố Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xã Giới Phiên.

 

Quang cảnh Lễ công bố quyết định

Quy hoạch phân khu xã Giới Phiên có diện tích 1.124 ha, gồm khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp với xây mới, có hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố Yên Bái. Định hướng phát triển là xây dựng không gian đô thị theo hướng xanh, sinh thái kết hợp với dịch vụ, hấp dẫn đầu tư. Có môi trường sống chất lượng cao, hài hòa, gắn kết với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với văn hóa, lối sống của dân cư địa phương.

Theo quy hoạch xã Giới Phiên bao gồm 3 phân khu chức năng cụ thể, trong đó: Phân khu 1 là trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội cấp thành phố có quy mô 531,3 ha. Phân khu 2 là trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng cấp tỉnh, quy mô 271,8 ha. Phân khu 3 bao gồm các cụm dịch vụ - công nghiệp, quy mô 320,9 ha.

Chiến lược phát triển có 4 nội dung, bao gồm: Chiến lược phát triển 1 là bảo vệ tự nhiên, chỉnh trang cảnh quan khu trung tâm đô thị. Chiến lược phát triển 2 là cải tạo nâng cấp khu dân cư hiện trạng. Chiến lược phát triển 3 là tạo dựng cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Chiến lược phát triển 4 là xây dựng lộ trình quản lý và tạo lập công cụ quảng bá và thu hút đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Các đại biểu tham quan bản đồ quy hoạch xã Giới Phiên tại Lễ công bố quyết định

Nguyên tắc thiết kế theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, hài hòa kết nối với các dự án liền kề. Thiết kế kết hợp giữa mặt bằng và tổ chức không gian, tận dụng địa hình hiện trạng để san đắp nền với khối lượng ít nhất, tận dụng đất đào hồ cảnh quan để lấy đất đắp nền tại chỗ. Quy hoạch hệ thống giao thông, cấp, thoát nước, cấp điện, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, quy hoạch thông tin liên lạc, các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường, thiết kế đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại, văn minh, thiết thực góp phần nâng cao đời sống Nhân dân về mọi mặt./. 

Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác