Ngày 06/06/2022 10:26

Thành phố Yên Bái: Xây dựng 3 điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP

Thành phố Yên Bái đang tập trung khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu của thị trường.

 Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại phường Nguyễn Phúc.

Thành phố Yên Bái đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái triển khai cho các đơn vị chủ thể tham gia tập huấn trực tuyến về Chương trình OCOP. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường hướng dẫn các chủ thể đăng ký, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo quy định.

Đến nay, thành phố có tổng cộng 10 sản phẩm OCOP, trong đó có 01 sản phẩm OCOP đạt hạng 04 sao, 09 sản phẩm OCOP đạt hạng 03 sao. Trong giai đoạn 2019-2021, thành phố đã triển khai cho 03 đơn vị chủ thể sản phẩm OCOP gồm: Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh miến đao Giới Phiên, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo, Công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử voso.vn và 03 đợt tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại phường Hồng Hà.

Xây dựng 03 điểm trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP của thành phố và của các địa phương khác trong cả nước tại tổ 2, phường Yên Thịnh; gian hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái tại tổ 10, Phường Đồng Tâm; gian hàng của Tỉnh đoàn Yên Bái tại tổ 2, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm. Nhờ vậy mà doanh thu của các sản phẩm OCOP của các đơn vị ngày một tăng cao, các sản phẩm OCOP đã được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến và tin tưởng tiêu dùng./. 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác