Ngày 01/06/2022 16:28

Đảng bộ xã Tân Thịnh: Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại nhà riêng

Sáng ngày 01/6/2022, Đảng bộ xã Tân Thịnh đã tổ chức trao Huy hiệu 60 năm đảng cho đảng viên Nguyễn Tuyên tại nhà riêng, do đảng viên Nguyễn Tuyên tuổi cao sức khỏe yếu.

Đảng viên Nguyễn Tuyên, sinh năm 1940, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh. Quá trình công tác, hoạt động trong Đảng đồng chí Tuyên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, luôn động viên con cháu, nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, mặc dù tuổi cao sức khỏe yếu, nhưng đồng chí vẫn luôn phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu trong gia đình thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập tốt. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương ngày một phát triển giàu đẹp, văn minh. Gia đình nhiều năm liên tục được công nhận gia đình văn hóa, gia đình hiếu học.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Tân Thịnh chúc mừng đảng viên Nguyễn Tuyên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Thăm hỏi và trực tiếp trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Tuyên tại gia đình, lãnh đạo xã Tân Thịnh đã ân cầm thăm hỏi sức khỏe và động viên đảng viên Nguyễn Tuyên sớm phục hồi sức khỏe, tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp chung của Đảng, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, rèn luyện; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó, suốt đời trung thành với Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.

Được biết cùng với Đảng bộ xã Tân Thịnh, trong đợt này toàn Đảng bộ thành phố Yên Bái có 160 đảng viên đủ tiêu chuẩn được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó có 148 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm,  45 năm, 50 năm, 55 năm tuổi Đảng và có 12 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm, 65 năm, 75  năm tuổi Đảng./.

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác