Ngày 04/08/2022 11:16

Diễn tập chiến đấu Phường Hồng Hà, xã Tuy Lộc trong khu vực phòng thủ năm 2022 đạt loại giỏi

Ngày 3/8/2022 UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức diễn tập chiến đấu phường Hồng Hà, xã Tuy Lộc trong khu vực phòng thủ năm 2022. Tới dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ thành phố; các đồng chí trong BTV Thành uỷ; lãnh đạo Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường thành phố Yên Bái.

  

Toàn cảnh Khai mạc diễn tập chiến đấu phường Hồng Hà, xã Tuy Lộc trong khu vực phòng thủ năm 2022

Với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ và bảo vệ địa phương. Nội dung của cuộc diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển LLVT địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Diễn tập phần cơ chế phường Hồng Hà

Về diễn tập phần cơ chế, Ban Chỉ đạo đã lựa chọn nội dung diễn tập đầy đủ, toàn diện phù hợp quy trình diễn tập, quy trình vận hành cơ chế lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương về quốc phòng - an ninh và vai trò làm tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Diễn tập phần cơ chế xã Tuy Lộc

Ở phần thực binh, xử lý tình huống và bắn chiến đấu. Lực lượng của xã Tuy Lộc và phường Hồng Hà tham gia thực hiện đúng động tác kĩ thuật cá nhân, chiến thuật phân đội, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, chấp hành nghiêm kỷ luật chiến đấu.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hồng Hà, xã Tuy Lộc năm 2022 đã được BCĐ diễn tập đánh giá xếp loại giỏi.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các thành viên trong khung tập xử trí tình huống A2

Phát biểu bế mạc diễn tập đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ thành phố đã biểu dương kết quả đạt được trong diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh việc, diễn tập chiến đấu phòng thủ đã đánh giá đúng trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch chiến đấu phòng thủ; giáo dục tinh thần cảnh giác cho toàn dân và lực lượng vũ trang 2 địa phương; đồng thời làm cơ sở để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang và bổ sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ của phường, xã cho phù hợp với tình hình mới.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Đức Minh - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác