Ngày 29/02/2024 13:52

Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2024

Sáng ngày 29/2, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2024. Hội nghị được triển khai trực tuyến đến 37 điểm cầu phường, xã và các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố.

 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Yên Bái

Tại Hội nghị, các đại biểu có mặt trực tiếp và ở các điểm cầu đã được nghe đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố truyền đạt những nội dung trọng tâm trong tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Quy định số 16 về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 09 về trách nhiệm nêu gương của của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quy định số 101 của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của bộ Chính trị về những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2024 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu dự trực tiếp tại Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Yên Bái

Tiếp đó, Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận đóng góp vào giải pháp nhằm tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị.

Thành ủy Yên Bái yêu cầu, sau Hội nghị này, các đơn vị chưa tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 trực tuyến đến toàn thể đảng viên sẽ hoàn thành triển khai và báo cáo kết quả trước ngày 10/3. Đưa nội dung chuyên đề 2024 trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của Chi bộ. Chú trọng cụ thể hóa nội dung chuyên đề gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị văn hóa, hạnh phúc, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2024 vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 xong trong tháng 2. Từ đó, góp phần lan tỏa tích cực tới các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Điểm cầu Đảng bộ phường Hồng Hà và Đảng bộ Sự nghiệp TT&VH thành phố Yên Bái (Ảnh Tiến Bình)

Kim Thúy - Đức Hiệp (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác