Ngày 17/01/2024 21:15

MTTQ phường Yên Ninh tổ chức thành công Đại hội khóa IX

Ngày 17/01/2024, MTTQ phường Yên Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội Đại hội MTTQ Việt Nam phường khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự chỉ đạo, định hướng của Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái, hoạt động của MTTQ phường và các tổ chức thành viên được đổi mới và nâng cao, tích cực chủ động sáng tạo trong hoạt động, làm tốt vai trò là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng bộ, chính quyền địa phương. Thông qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân biết và ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên trang fanpage MTTQ phường với hơn 100 bản tin; trên trang facebook, nhóm Zalo với hơn 320 bản tin và thông qua hội nghị Nhân dân, các buổi sinh hoạt của các tổ chức thành viên, thông qua đội ngũ làm công tác Mặt trận từ phường đến các tổ dân phố và những người có uy tín trong cộng đồng.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ từ phường tới các Ban công tác mặt trận đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện, phối hợp với chính quyền tổ chức đăng ký triển khai các công trình phần việc cụ thể, tham gia xây dựng đô thị văn minh, vận động nhân dân tham gia các dự án phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Thành lập 31 tổ hợp tác,1 hợp tác xã ba ba gai, với mô hình nuôi ba ba sinh sản và ba ba thương phẩm, mô hình nuôi ong lấy mật, mô hình trồng rừng kết hợp với trồng cây ăn quả, mô hình nuôi trồng nấm. hươu, giò chả theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, 6 mô hình tổ tự quản về vệ sinh môi trường, mô hình tự quản về thể dục thể thao, mô hình "Vườn sạch, nhà đẹp", mô hình tổ chuyển đổi số cộng đồng tiêu biểu; mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể thao; mô hình gia đình hạnh phúc tiêu biểu; công trình hoạt động trong các nhà trường và các tổ dân phố. Trong nhiệm kỳ đã vận động nhân dân hiến đất, cây cối hoa mầu vật kiến trúc để nâng cấp mở rộng đường, xây cống, làm cổng chào, sân chơi, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị các nhà văn hóa với số tiền hàng chục tỷ đồng. Chủ trì tuyên truyền vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” với tổng số tiền trên 417 triệu đồng, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường xuống còn 0,22%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,49%.

Lãnh đạo MTTQ thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của phường bình quân đạt 50 triệu đồng/năm trở lên; Tỷ lệ tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hoá hằng năm đạt từ 97 % trở lên. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá hằng năm đạt từ 99 % trở lên. 100 % Ban công tác Mặt trận tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Ủy ban MTTQ phường hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ra mắt Ban chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Ninh khóa IX

Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử ra các ủy viên MTTQ Việt Nam phường khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời biểu quyết thông qua các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 và chia tay các vị ủy viên Ủy ban MTTQ phường khóa XVIII thôi không tham gia Ủy ban MTTQ phường khóa IX.

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác