Ngày 13/04/2022 16:46

Phỏng vấn đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái về vai trò và những đóng góp của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong xây dựng phát triển thành phố

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ thành phố Yên Bái đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bằng những công trình, phần việc cụ thể, vai trò của tổ chức Đoàn đã được thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực và để lại nhiều dấu ấn quan trọng, tiếp tục khẳng định là lực lượng tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Xung quanh nội dung này, Ban Biên tập Website Bản tin Đảng bộ thành phố đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái. Xin giới thiệu cùng độc giả.

  

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái

PV: Thưa đồng chí, phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ thành phố Yên Bái đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương phát động. Đồng chí đánh giá như thế nào đối với lực lượng này?

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái:

Phải khẳng định là trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ thành phố Yên Bái đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Tỉnh Đoàn đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên của thành phố phát triển lên tầm cao mới, xứng tầm, xứng đáng với vị thế của thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật của tỉnh.

Tổ chức Đoàn đã có sự phát triển nhanh, mạnh và có chất lượng cao. Đội ngũ đoàn từ thành phố đến cơ sở không ngừng được củng cố, tăng cường cả về số lượng, chất lượng và sẵn sàng đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố giao.

Chúng tôi đánh giá rất phấn khởi, rất đáng mừng, tin tưởng thành phố đã có một thế hệ đoàn viên thanh niên kế thừa và phát huy rất tốt truyền thống của Thành Đoàn qua nhiều thế hệ, nỗ lực chung tay cùng thành phố xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới, an sinh xã hội, giảm nghèo, tham gia đổi mới sáng tạo triển khai các công trình, phần việc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của Đảng bộ thành phố được tỉnh giao với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Đặc biệt chúng tôi đánh giá Thành Đoàn đã rất tích cực đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong triển khai thực hiện đô thị thông minh.

PV: Vâng, như đồng chí vừa đánh giá thì lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố đã có đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy đô thị hóa trên địa bàn. Vậy đánh giá cụ thể về lĩnh vực này là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Đức Minh:

Như chúng ta đã biết, trong hai năm trở lại đây, thành phố Yên Bái đang trong quá trình đô thị hóa. Những nhiệm vụ liên quan đến đô thị hóa nảy sinh là rất lớn từ công tác quản lý trật tự đô thị, công tác quản lý đất đai, công tác quản lý môi trường đều là những nhiệm vụ quan trọng cấp bách của thành phố, trong đó yêu cầu đặt ra đối với lực lượng thanh niên thành phố rất lớn.

Từ yêu cầu nhiệm vụ như vậy, Thành Đoàn Yên Bái cũng đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy tập trung tham mưu, triển khai thực hiện, phát động các phong trào, góp phần quan trọng trong xây dựng đô thị thành phố Yên Bái ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh hơn.

PV: Vâng, để lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố đạt được những thành tích nổi bật nêu trên phải kể đến công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền thành phố sát sao và thường xuyên liên tục. Vậy trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng đoàn viên thanh niên được thành phố cụ thể hóa như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Đức Minh:

Đối với thành phố Yên Bái trong chặng đường phía trước, nhiệm vụ còn rất nặng nề. Cho nên nhiệm vụ đặt ra cho thành phố trước hết là tuổi trẻ thành phố cũng là rất lớn. Thành phố tới đây tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đô thị theo Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy và theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Một trong nhiệm vụ trọng tâm là thành phố đẩy nhanh phát triển đô thị theo hướng xanh, nhanh và bền vững hướng tới xây dựng đô thị thành phố Yên Bái phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Quá trình này đã đặt ra cho thành phố cũng như tuổi trẻ thành phố rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể. Tới đây là phải bắt tay ngay vào thực hiện chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa yêu cầu Thành Đoàn có kế hoạch cụ thể triển khai mô hình, công trình phần việc của tuổi trẻ, của thanh niên phải thực sự tiêu biểu, có sức hút, tính lan tỏa sâu rộng thực chất mang lại lợi ích cho người dân thành phố.

Trong nhiệm kỳ tới, Thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Thành Đoàn Yên Bái có thể triển khai đưa hai nhiệm vụ chính đó trở thành hoạt động, phong trào thực sự có kết quả và tạo sự lan tỏa

PV: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái!

Thực hiện: Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác