Ngày 17/06/2022 16:30

Đảng ủy xã Âu Lâu chỉ đạo chi bộ trường TH&THCS Âu Lâu triển khai sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6 trên nền tảng số “ Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”

 Căn cứ Kế hoạch số 61- KH/TU ngày 22/02/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số “Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”. Căn cứ Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 19/4/2022 của Thành ủy Yên Bái triển khai thực hiện thí điểm sử dụng nền tảng số “Sổ tay Đảng viên điện tử thành phố Yên Bái. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã Âu Lâu về triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” tại 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Sáng 17/6/2022, Đảng ủy xã Âu Lâu đã chỉ đạo chi bộ TH&THCS Âu Lâu tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6 trên nền tảng số “ Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái’’.

 Quang cảnh sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6/2022 của Chi bộ trường TH và THCS Âu Lâu.

Đây là một trong 4 chi bộ được Đảng ủy xã lựa chọn triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số trong sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy xã, bí thư các chi bộ thôn và đông đủ cán bộ đảng viên chi bộ nhà trường.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã tham gia điểm danh trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử’’, được nghe thông tin nhanh về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, địa phương; thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 5 của chi bộ, dự kiến công tác tháng 6; thông qua quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; quy chế chi tiêu nội bộ; thông qua chương giám sát, kiểm tra của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025... các đảng viên trực tiếp nghiên cứu và tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt và gửi các ý kiến tham gia thảo luận về cấp ủy thông qua phần đóng góp ý kiến trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử ’’.

Đảng viên điểm danh để bắt sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6/2022 của Chi bộ trường TH và THCS Âu Lâu.

Kết thúc sinh hoạt các đảng viên tham gia biểu quyết và chấm điểm buổi sinh hoạt. Với tinh thần  trách nhiệm cao của cấp ủy chi bộ, nội dung sinh hoạt đã được các cán bộ đảng viên đồng thuận nhất trí cao, buổi sinh hoạt chi bộ đã hoàn thành tiêu chí, quy trình và nội dung theo yêu cầu.

Các đại biểu dự chỉ đạo sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6/2022 của Chi bộ trường TH và THCS Âu Lâu.

Việc triển khai ứng dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” tại chi bộ điểm trường TH&THCS Âu Lâu là cơ sở để Đảng bộ xã Âu Lâu tiếp tục đánh giá rút kinh nghiệm, chỉ đạo triển khai hiệu quả tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, trong đó đặc biệt đối với các chi bộ thôn nhân dân. Qua đó, từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy. Từ đó nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác