Ngày 12/08/2022 16:53

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tại Yên Bái

Sáng 12/8/2022, tại Thành ủy Yên Bái, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”.

  

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Về phía Thành ủy Yên Bái, có đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy; cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ; lãnh đạo các phòng, ban đơn vị thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 07, công tác thông tin cơ sở đã được Tỉnh ủy, các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái quan tâm, triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả. Yên Bái đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tổ chức công tác thông tin cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện, quan tâm để công tác thông tin về cơ sở có chuyển biến, tiến bộ.

Tỉnh ủy và các cấp ủy cơ sở đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt và thực hiện Chỉ thị, tăng hiệu quả cung cấp thông tin tới người dân. Đặc biệt Yên Bái cũng là tỉnh sớm triển khai thí điểm và phát huy hiệu quả nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử" trong sinh hoạt Đảng.

Việc đầu tư lực lượng, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở được lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt được kết quả tích cực. 

Công tác xây dựng chương trình truyền thông về cơ sở của các cơ quan báo chí địa phương được chú trọng. Việc rà soát, củng cố, tổ chức lại theo thẩm quyền các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở ở địa phương đã được quan tâm.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh đã thảo luận làm rõ thêm việc thực hiện Chỉ thị số 07 trong thực tiễn, đề xuất một số ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như: quan tâm chế độ chính sách, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở; tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa; tài liệu định hướng tuyên truyền thông tin cần kịp thời, ngắn gọn, thiết thực, gắn với đời sống của người dân.

Đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đơn vị của tỉnh cũng trao đổi làm rõ thêm một nội dung như: mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện công tác thông tin cơ sở; cơ chế xây dựng thiết chế văn hóa; cơ chế tạo nguồn thông tin cho cơ sở; hiệu quả các kênh thông tin tại cơ sở hiện nay; đánh giá lại hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa tại cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy - đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 tại tỉnhYên Bái thời gian qua và định hướng một số nhiệm vụ trong thực hiện công tác thông tin cơ sở thời gian tới. Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin tuyên truyền, báo chí trong việc đáp ứng công tác thông tin cơ sở.

Quan tâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số thực hiện thông tin tuyên truyền; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác này; đổi mới nội dung cung cấp thông tin ở cơ sở; tích cực tuyên truyền, giới thiệu nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiên tiến ở cơ sở; triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”./.

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác