Ngày 01/03/2023 09:16

Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục lan tỏa học tập và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai luôn gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó, tạo sức lan tỏa, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong những năm qua, Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học luôn được đánh giá là một trong những Đảng bộ cơ sở tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở và đảng viên hằng năm, Đảng bộ phường duy trì 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Vũ Đức Thuận - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học cho biết: Trong giai đoạn 2021 - 2023, theo chuyên đề từng năm, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học đã ban hành kịp thời kế hoạch quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05. Sau các đợt học tập, quán triệt, Đảng ủy chỉ đạo cụ thể hóa, đưa nội dung thực hiện chỉ thị vào chương trình hành động gắn với các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Các chi bộ, các đoàn thể cũng đã bám sát chỉ đạo xây dựng, triên khai các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chỉ thị, thường xuyên đưa nội dung học tập, quán triệt Chỉ thị vào hướng dẫn tuyên truyền thường kỳ, lựa chọn làm chủ đề sinh hoạt chuyên đề từng quý của các chi bộ và các đoàn thể phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái dự sinh hoạt chi bộ tổ 7 - phường Nguyễn Thái Học

Điển hình, trong giai đoạn này, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học đã lựa chọn Chi hội Người cao tuổi Tổ dân phố số 7 xây dựng mô hình tiêu biểu trong học tập làm theo Bác với nội dung “Người cao tuổi gương mẫu trên các lĩnh vực”. Bám sát nội dung chỉ đạo, Chi hội người cao tuổi Tổ dân phố số 7 đã xây dựng Chương trình hành động trọng tâm ba nhiệm vụ gồm: đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tích cực tham gia xây dựng các công trình phần việc và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, 172 người cao tuổi của Chi hội Tổ dân phố số 7 luôn đoàn kết, gương mẫu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Ông Phạm Hồng Quảng - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Tổ dân phố số 7, phường Nguyễn Thái Học trao đổi: Với phương châm “Học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, Chi hội người cao tuổi chúng tôi đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tham gia vào các phong trào thi đua làm nhiều việc tốt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, Chi hội thực hiện cho các hội viên ký cam kết nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của hội viên trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm bằng những việc làm có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày”.

Cô giáo Nông Thi Thanh Huyền - Giáo viên Trường tiểu học Yên Thịnh nhận Bằng Khen tại Cuộc thi: Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ phường Yên Thịnh cũng đã được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Phong trào ngày càng đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm và trở thành hoạt động thường xuyên trong hệ thống chính trị. 100% Chi bộ và cán bộ, đảng viên, công chức tham gia học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, bản đăng ký, cam kết học tập và làm theo Bác phù hợp với chuyên đề từng năm. Nội dung đăng ký thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao để có động lực phấn đấu, rèn luyện, tập trung vào các nội dung đổi mới phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống bệnh thành tích, hình thức. Dân chủ, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình”; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Phó Bí Thường trực Đảng ủy phường Yên Thịnh cho biết: Nhận thức sâu sắc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ủy phường Yên Thịnh đã bám sát các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ gắn với thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt trong năm 2022 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND, sự giúp đỡ của các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội hội cấp trên; Đảng bộ, chính quyền phường đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường tới các chi bộ, tổ dân phố, sự đồng tình ủng hộ của của các tầng lớp nhân dân, địa phương được đánh giá hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy

Từ sự gương mẫu nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn, lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái đã tạo sự lan tỏa trong Nhân dân và có tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn. Trong phát triển kinh tế, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện; Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh được đẩy mạnh; Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì và giữ vững vị trí tốp đầu toàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị với phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố “Sáng-xanh-sạch-đẹp và an toàn”; Hội Phụ nữ với phong “Đoạn đường tự quản, tham gia trồng chăm sóc các mô hình đường hoa, cây cảnh trên các tuyến đường liên gia, liên thôn”, xây dựng mô hình “Nhà sạch-vườn đẹp”; Đoàn thanh niên với phong trào xung kích bảo vệ môi trường, xây dựng cổng trường an toàn, xanh-sạch-đẹp. Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho hội viên nông dân, hội viên cựu chiến binh. Công tác đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; chính sách thuế; bảo hiểm xã hội; xây dựng con người thành phố Yên Bái “Văn minh thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” được triển khai đồng bộ. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Đồng thời tăng cường quan tâm chăm lo xây dựng đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Trọng tâm là tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX sau nửa nhiệm kỳ tổ chức thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm đề ra giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố.

Kim Thúy -Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác