Ngày 16/01/2024 10:39

Thường trực HĐND thành phố dự, theo dõi phiên họp thường kỳ tháng 1/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân 15 xã, phường

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND thành phố Yên Bái vừa tiến hành dự, theo dõi phiên họp thường kỳ tháng 01/2024 của Thường trực Hội đồng Nhân dân 15 xã, phường theo hình thức trực tuyến. Dự, theo dõi tại điểm cầu thành phố có các đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Phượng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

 Quang cảnh tại điểm cầu thành phố Yên Bái

Việc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2024 của Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã, phường được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng quy định.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các Ban Hội đồng Nhân dân thành phố nắm bắt được thường xuyên, sâu sát, toàn diện về tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, nhất là những khó khăn, vướng mắc của các xã, phường, từ đó kịp thời có ý kiến chỉ đạo để định hướng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu kết luận sau khi dự, theo dõi phiên họp thường kỳ tháng 01/2024 của Thường trực Hội đồng Nhân dân 15 xã, phường, đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực HĐND các xã, phường đã nắm bắt, tiếp cận nhanh, công tác chuẩn bị chu đáo. Thông quá đó giúp Thường trực HĐND thành phố nắm bắt, đánh giá kịp thời, chính xác được kết quả công tác của các xã, phường. Kỳ họp diễn ra đảm bảo theo quy định, khoa học. Đặc biệt là các nội dung phát biểu có chất lượng, đi thẳng vào các vấn đề mà đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm. Đồng thời cũng đề cập những giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh những nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đó là tiếp tục thực hiện các phiên họp và kỳ họp trực tuyến, đảm bảo theo đúng luật định. Việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học hơn, đầy đủ theo từng nội dung, tính chất, phạm vi của phiên họp và kỳ họp. Bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và không làm cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng Nhân dân các xã, phường.

Thanh Nghị (Trung tâm TT & VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác