Ngày 19/01/2024 08:55

Đại hội MTTQ xã Minh Bảo thành công tốt đẹp

MTTQ Việt Nam xã Mih Bảo vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

 Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đã tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào, các cuộc vận động tại hơn 70 hội nghị, phát 36 tin bài trên hệ thống loa truyền thanh của xã, 334 bản tin trên trang fanpage MTTQ xã, Zalo, facebook, cung cấp 08 tin bài cho Đài truyền thanh thành phố, 02 tin bài cho Báo điện tử. Đăng ký với Đảng uỷ Xã xây dựng 01 mô hình điển hình tiên tiến và đã được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023. Ban công tác MT các thôn đã biểu dương, khen thưởng 86 tập thể, 569 cá nhân, tổng kinh phí khen thưởng là trên 50 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Minh Bảo tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện chương trình hành động của cấp uỷ hằng năm, nhằm phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” của Xã được trên 95 triệu đồng. Toàn xã hiện chỉ còn 5 hộ, bằng 0,49% thuộc diện nghèo. Phối hợp với UBND xã  hướng dẫn 5/5 thôn thành lập và duy trì 08 mô hình tự quản với 218 hội viên, các tổ tự quản hoạt động tương đối đồng đều, hàng năm sau khi bình xét có 3 tổ tự quản hoạt động xuất sắc, 5 tổ tự quản hoạt động khá. MTTQ Xã phối hợp với các đoàn thể thành viên thành lập và duy trì hoạt động của 26 tổ hợp tác trên các lĩnh vực, 8 mô hình phát triển kinh tế. Huy động nội lực từ Nhân dân, cùng với nhà nước để thực hiện 46 công trình, phần việc, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Đại hội phát huy dân chủ thảo luận, quyết nghị Chương trình hành động giai đoạn 2024 - 2029, với 12 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó tập trung phấn đấu có từ 90% trở lên tỷ lệ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân được tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của tổ chức Đảng các cấp, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tỷ lệ thôn đạt thôn văn hóa từ 80% trở lên;  Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa từ 95% trở lên; Xây dựng 01 thôn kiểu mẫu về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. 100 % Ban công tác Mặt trận thôn  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cán bộ MTTQ  xã  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm.

Ra mắt BCH MTTQ xã Minh Bảo nhiệm kỳ 2024  - 2029

Với sự tín nhiệm cao, Đại hội hiệp thương bầu ông Phạm Công Đoàn tái cử chức danh Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Minh Bảo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội UB MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác