Ngày 20/12/2022 15:20

HĐND xã Âu Lâu tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 20/12, HĐND xã Âu Lâu đã tổ chức kỳ họp thứ 7, Khóa XXI,  nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kỳ họp được triển khai theo phương thức phòng họp không giấy tờ.

 Quang cảnh kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hộinăm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND xã. Trong năm 2022, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, nhóm đại biểu, đại biểu HĐND xã Âu Lâu đã bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết đã đề ra. Các hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của xã. Thường trực HĐND và các Ban Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức 07 hoạt động giám sát về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2022; Giám sát việc thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn; Giám sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và chế độ chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn xã Âu Lâu...Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Hoạt động của UBND xã cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Với 51 chỉ tiêu thực hiện theo Kế hoạch hành động số 99 của Thành ủy và KH 52 của Đảng ủy, đến nay đã có 20 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch đề ra; 31 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Trong đó, với một số chi tiêu đạt cao như Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 719 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 106,6% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 771,8 tấn, đạt 108,6% kế hoạch; Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 91 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch; Diện tích rừng trồng mới tập trung  cả năm đạt 80,16 ha, bằng 106,9% kế hoạch; Số doanh nghiệp thành lập mới cả năm đạt 200% kế hoạch; Thu ngân sách đạt 8,468 tỷ đồng, bằng 109,3% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,43%, đạt 118,6% kế hoạch; Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc đạt 97% bằng 105% kế hoạch; Công tác xây dựng mô hình Chính quyền thân thiện và công tác chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả khích lệ. Tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 cả năm đạt 100%; mức độ 4 cả năm đạt 90%; Tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 80%; Hồ sơ công việc tại xã được xử lý trên môi trường mạng đạt 100%.

Đại biểu chất vấn tạ kỳ họp.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu được thông qua báo cáo của thường trực Uỷ ban MTTQ xã về việc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã; thông qua các tờ trình; Dự thảo Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023; Dự thảo Nghị quyết của HĐND xã về dự toán Ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán Ngân sách xã năm 2023....

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc.

Kỳ họp cũng dành thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung mà cử tri và Nhân dân quan tâm kiến nghị. Đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện  nhiệm vụ trong năm 2023. Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác