Ngày 08/11/2022 14:25

Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2022

Sáng 8/11, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2022 thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2022 và triển khai một số nội dung trọng tâm của Thường trực HĐND thành phố tháng 11. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; Trưởng, Phó các Ban HĐND thành phố; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố; trưởng một số phòng, ban chuyên môn thành phố.

 Toàn cảnh phiên họp.

Trong tháng 10/2022, Thường trực HĐND thành phố đã tập trung chỉ đạo và hoàn thành chương trình công tác đề ra. Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 -2026 giữa Thường trực HĐND thành phố và Thường trực HĐND xã, phường đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022. Tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố theo quy định. Thực hiện chức năng giám sát, khảo sát thường xuyên thông qua dự phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND thành phố; giám sát, khảo sát chuyên đề về xây dựng mô hình trường học hạnh phúc tại trường THCS Lê Hồng Phong và giám sát báo cáo đối với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Trong tháng 10/2022, các ban HĐND thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố. Các Tổ đại biểu HĐND cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Đồng chí Trần Phượng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu ý kiến.

Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã, phường duy trì đảm bảo hoạt động đúng luật định, trong tháng 10 các xã, phường đã tổ chức 8 cuộc giám sát và ban hành 8 kế hoạch giám sát. 15/15 xã, phường tổ chức tốt các nội dung trên các lĩnh vực hoạt động của HĐND cấp xã.

Trong tháng 11, HĐND tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết của HĐND các cấp, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ khác của thành phố năm 2022 theo Kế hoạch Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu thông qua báo cáo tổng hợp kết quả xây dựng kế hoạch và tiến độ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND xã, phường theo Kết luận tại Hội nghị ngày 25/10/2022 của Thành ủy đánh giá việc thực hiện Kế hoạch 116-KH/TU; thông qua dự tháo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về kết quả xây dựng và thực hiện mô hình trường học hạnh phúc; xem xét báo cáo của UBND thành phố về tiến độ và kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022 chuẩn bị phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri; dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND thành phố; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Phó Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu ý kiến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận tập trung vào những giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại nhằm triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tiếp tục rà soát, tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát đôn đốc quá trình thực hiện nhiệm vụ của HĐND các xã, phường. Khảo sát, đánh giá trình độ, năng lực của TT HĐND xã, phường. TT HĐND phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thành phố chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm. Đồng thời chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp chuyên đề sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 cũng như các điều kiện thực hiện tốt kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố và HĐND xã, phường, yêu cầu tất cả các kỳ họp đều sử dụng hình thức phòng họp “không giấy tờ”.

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác