Ngày 29/12/2022 16:18

BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX tổ chức kỳ họp lần thứ 27 (Mở rộng)

Sáng 29/12, BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX tổ chức kỳ họp lần thứ 27 (Mở rộng). Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái chủ trì Hội nghị. Dự kỳ họp còn có các đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BCH Đảng bộ thành phố khóa XX; lãnh đạo các phòng, ban đơn vị và các xã, phường.

 Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo năm 2022, gắn với kết quả thực hiện theo Kế hoạch hành động số 99 KH/TU của Thành ủy. Báo cáo nêu rõ: Trên cơ sở kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và dự báo sát tình hình năm 2022, với quyết tâm chính trị cao, phương pháp phù hợp với những cách làm đổi mới, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt năm 2022 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh”, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2022 với nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

 Xác định việc triển khai Chương trình hành động số 56-CTr/TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa, ban hành Kế hoạch hành động số 99-KH/TU ngày 12/12/2021 để tổ chức triển khai thực hiện; trên cơ sở 31 chỉ tiêu chính của tỉnh giao, thành phố đã cụ thể hóa thành 77 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội 67 nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực kinh tế, 52 nhiệm vụ trọng tâm về văn hóa, xã hội, tuyên truyền; 49 nhiệm vụ trọng tâm về nội chính, quốc phòng, an ninh; 54 nhiệm vụ trọng tâm thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; 64 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá SS2010) đạt 16.593,5 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ: 51,8%; Công nghiệp - xây dựng: 46%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 2,2%; tốc độ năng suất xã hội đạt 8,04%, bằng 100% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 86 triệu đồng, bằng 101,2% kế hoạch. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong năm 2023, Đảng bộ thành phố đề ra 5 chỉ tiêu và 11 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện với phương châm hành động của năm là “Quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, tăng tốc, hiệu quả” và Chủ đề năm là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố; quyết liệt đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, bứt phá trong chuyển đổi số; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh”.

Đồng chí Đỗ Đức Minh  Ủy viên BTV Tỉnh ủy Bí thư Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể  xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Tiếp đó, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022. Báo cáo kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022; nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thị hành kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời tiến hành thảo luận với 7 ý kiến tham gia trực tiếp tại hội nghị nội dung về kinh nghiệm thực hiện công tác chuyển đổi số; kinh nghiệm thực hiện huy động nguồn xã hội hóa xây dựng các công trình phần việc; kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác giáo dục và phát triển kinh tế; biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

6 tập thể được khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận của Đảng và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, phường và nhân dân thành phố góp phần vào hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình hành động, kế hoạch của thành phố theo Kế hoạch hành động số 99 ngày 12/12/2021 của Thành ủy về thực hiện Chương trình hành động số 56 ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2022

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian từ nay đến tết Nguyên đán Quý Mão và năm 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Bước sang những ngày đầu tháng đầu của năm 2023 dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra phía trước đối với thành phố là rất nặng nề, vì vậy yêu cầu tất cả các đồng chí nhất là các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cần đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cùng cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi toàn diện những nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Các cá nhân được khen thưởng thành tích trong công tác Tuyên giáo năm 2022

Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: khẩn trương quán triệt và cụ thể hóa thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và kế hoạch hành động số 168 của Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra, nhất là đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng và khó như thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng các tiêu chí phát triển đô thị, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, giảm nghèo bền vững, giải quyết đơn thư, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền vì Nhân dân phục vụ. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là xóa nhà tạm cho hộ nghèo để không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các cá nhân được tặng Giấy khen trong công tác Tổ chức, xây dựng Đảng năm 2022

Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước và quản lý xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng ở từng cấp, từng ngành, cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX sau nửa nhiệm kỳ tổ chức thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm đề ra giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố.

Các cá nhân được tặng Giấy khen trong công tác Dân vận của Đảng và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022

Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố đã khen thưởng cho 22 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên giáo; công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2022. 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác