Ngày 29/05/2023 14:44

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX

Sáng 29/5, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị Sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cơ quan nội chính, Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; các Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND các xã, phường.

 

Quang cảnh Hội nghị

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của các Ban, sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh; trên cơ sở dự báo đúng tình hình và kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực tiễn, với quyết tâm chính trị cao, phương pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, Thành ủy Yên Bái đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Do đó sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đạt được kết quả khá toàn diện, quan trọng, ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực; từng bước hiện thực hoá mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II, phát triển nhanh bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ thành phố đã thống nhất thực hiện 27 chỉ tiêu chủ yếu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ với 3 khâu đột phá chiến lược của Nghị quyết gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, trọng tâm là kinh tế tư nhân; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, nhân lực quản trị doanh nghiệp, lao động lành nghề đáp ứng yêu cầu của công nghệ số; Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, văn hóa, thông tin, viễn thông. Đến nay, Đảng bộ thành phố đã thực hiện 07 chỉ tiêu đạt và vượt; 16 chỉ tiêu đạt trên 50% Nghị quyết; 04 chỉ tiêu đang tiếp tục phấn đấu đạt đến cuối nhiệm kỳ.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được củng cố tăng cường và quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt đã triển khai xây dựng Đề án đề nghị công nhận thành phố Yên Bái đạt tiêu chí đô thị loại II; đến nay, đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 09 ngày 19/4/2023, hoàn tất hồ sơ trình Bộ Xây dựng và cấp có thẩm quyền phê duyệt, công nhận.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX trong nửa đầu nhiệm kỳ cũng còn những hạn chế cần được khắc phục như: Việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chung chung, chưa sát với thực tế. Chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa có nhiều đổi mới; Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế tuy có sự tăng trưởng, nhưng còn đạt thấp so với mục tiêu nghị quyết, chưa có nhiều đột phá như: thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách; Một số đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm,…

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại như: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; tăng cường huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư công; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng chi bộ kiểu mẫu; giải pháp triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; Về nhiệm vụ chuyển đổi số, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, có tính đột phá, để nhằm thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị thông minh, Thành uỷ đã Ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 105, ngày 31/12/2021 thực hiện Nghị quyết số 51, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ban hành Đề án triển khai thực hiện thẻ điện tử công chức, viên chức thành phố Yên Bái và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá những kết quả mà Đảng bộ thành phố Yên Bái triển khai trong nửa đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng thành phố vẫn đạt được những kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước hiện thực hoá mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II, phát triển nhanh bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Yên Bái không thỏa mãn, chủ quan với những kết quả đã đạt được mà cần phải tăng cường tìm ra giải pháp, hướng đi mới để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố ở nửa đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian tới, Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Có giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để phát huy sức mạnh nội lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Có chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thành phố có thế mạnh, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên, làm cơ sở xây dựng chi bộ đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

10 tập thể được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, giai đoạn 2020 - 2023

20 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, giai đoạn 2020 - 2023

Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, giai đoạn 2020 - 2023.

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác