Ngày 01/03/2023 09:29

Đảng ủy phường Yên Ninh: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023

Đảng ủy phường Yên Ninh vừa tổ chức Hội nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 gắn quán triệt các chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy ban hành trong năm 2022. Báo cáo viên trực tiếp truyền đạt các nội dung Chuyên đề là đồng chí Đặng Hải Sơn, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương lên quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2023 và quán triệt các chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy.

 Quang cảnh Hội nghị

Tham gia học tập, nghiên cứu có 235 đảng viên, bao gồm các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ phường; Chi ủy các chi bộ trực thuộc; Thường trực MTTQ; Ban Chấp hành các đoàn thể; cán bộ, đảng viên 3 chi bộ doanh nghiệp, chi bộ tổ dân phố số 12, 13, 14; chi bộ công an phường và cán bộ công chức cơ quan phường. Nội dung nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Sau Hội nghị này, Đảng ủy phường Yên Ninh tổ chức học tập, thảo luận chuyên đề gắn với liên hệ thực tiễn thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể cho các đối tượng còn lại; phổ biến, thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. Đảng viên già, yếu, miễn sinh hoạt, không bắt buộc phải tham gia học tập, thảo luận nhưng có thể đóng góp ý kiến xây dựng bằng văn bản gửi cấp ủy chi bộ tổng hợp báo cáo Đảng bộ phường.

Các đại biểu tham  dự Hội nghị

Trong năm 2023, Đảng ủy phường tiếp tục phổ biến, tuyên truyền chuyên đề 2023 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2023, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị “tự soi, tự sửa”; sinh hoạt chính trị tư tưởng về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Đặng Hải Sơn, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề

Thông qua việc học tập, nghiên cứu tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” trong toàn Đảng bộ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và đoàn viên, hội viên, Nhân dân phường Yên Ninh về tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng đối với yêu cầu về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thanh Nghị (Trung tâm TT & VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác