Ngày 13/10/2023 10:36

Thành phố Yên Bái: 86 học viên được bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài

Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái vừa tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên năm 2023. Tới dự có đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố.

Quang cảnh lớp Bồi dưỡng

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố Yên Bái đã chỉ đạo và thực hiện đổi mới, khai thác triệt để tiện ích của Internet và mạng xã hội để lan toả thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hệ thống các trang thông tin điện tử, trang, tài khoản và nhóm mạng xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị được thành lập và hoạt động thường xuyên; đáp ứng kịp thời nhu cầu cập nhật thông tin của Nhân dân; phản ánh đa dạng tình hình của đất nước, địa phương; khơi dậy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao cảnh giác, phê phán, chống các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

Đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố phát biểu tại lớp Bồi dưỡng

Có thể nói, công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Yên Bái và từng đơn vị. Đạt được kết quả đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên trong hệ thống chính trị thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thông tin, tuyên truyền còn một số điểm cần phải khắc phục; một số đơn vị, địa phương chưa tích cực cung cấp, phối hợp đưa tin; chất lượng thông tin có mặt hạn chế, chủ yếu theo hướng đưa tin, phản ánh sự kiện, chưa có nhiều bài viết mang tính chuyên sâu, chính luận.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyển tải thông tin, xây dựng các tác phẩm mang tính chuyên sâu, có tác động tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững. Tham gia Lớp bồi dưỡng có 86 học viên là đội ngũ báo cáo viên Thành uỷ, tuyên truyền viên cơ sở, các đồng chí cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 thành phố. Trong đó có một số đồng chí là cộng tác viên tích cực của Bản tin Đảng bộ thành phố, Trang thông tin điện tử thành phố và trang Hoa Hướng Dương của Ban chỉ đạo 35 thành phố. Các học viên được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, phương pháp viết tin, bài. Đây là những nội dung hết sức cơ bản và thiết thực, mang tính chuyên môn, nghiệp vụ giúp cho các Báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong thời gian tới.

Thanh Nghị - Kim Thúy (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác