Ngày 29/11/2022 15:35

Thường trực Thành ủy làm việc với các xã, phường và các phòng, ban, đơn vị về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động 99 của Thành ủy

Ngày 29/11, Thường trực Thành ủy có buổi làm việc với các xã, phường và các phòng, ban đơn vị thành phố về tiến độ thực hiện chỉ tiêu Chương trình hành động 56 ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động 99 ngày 12/12/2021 của Thành ủy 11 tháng năm 2022. Dự buổi làm việc có các đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BHC Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố; trưởng các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường.

 Quang cảnh buổi làm việc.

11 tháng năm 2022, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều khởi sắc, đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đối với thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, đến nay thành phố đã hoàn thành 23/31 chỉ tiêu. Như chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa đạt 4.442,9 tỷ đồng, bằng 108,3% Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy và bằng 96,6% kế hoạch hành động 99 của Thành ủy; Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 3.807 tấn, bằng 102,1% Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy, bằng trên 100,2% Kế hoạch hành động 99 của Thành ủy; Tổng đàn gia súc chính đạt 33.940 con, bằng 100% chỉ tiêu; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 11.528 tấn, bằng 118,8% CT 56 và 121,4% Kế hoạch hành động số 99 của Thành ủy; Trồng rừng mới đạt 330 ha, bằng 110% Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động 99 của Thành ủy; Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 119,5 triệu USD, gần bằng 128% kế hoạch…; Thành lập 7 HTX, 63 tổ hợp tác; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,51%, bằng 170% Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy, bằng 134,2% Kế hoạch hành động 99 của Thành ủy; Chỉ số hạnh phúc đạt 72,7%....

Đồng chí Phạm Ngọc Võ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc.

02 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch là chỉ tiêu thu ngân sách, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm. 03 chỉ tiêu chưa tính được kết quả, gồm số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Số cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

Đối với thực hiện Kế hoạch hành động số 99 của Thành ủy đã có 63/77 chỉ tiêu đã đạt và vượt, 07 chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch. 02 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 01 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch. 04 chỉ tiêu chưa tính được kết quả. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch hành động đã hoàn thành 122/286 nhiệm vụ, gồm: 23 nhiệm vụ thuộc khối kinh tế; 34 nhiệm vụ về văn hóa – xã hội; 11 nhiệm vụ thuộc khối nội chính ; 37 nhiệm vụ khối MTTQ và các đoàn thể; 17 nhiệm vụ khối cơ quan tham mưu, giúp việc. Đang tập trung triển khai thực hiện 160 nhiệm vụ….

Lãnh đạo phường Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung  thảo luận làm rõ nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là đề xuất những giải pháp khắc phục đối với các chỉ tiêu chưa đạt tiến độ. Trong đó tập trung vào các nhóm chỉ tiêu trong thực hiện Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động 99 của Thành ủy; nhóm chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số; việc xây dựng các mô hình hạnh phúc; tiến độ kết quả xử lý vi phạm trật tự đô thị, hành lang cầu cống trên địa bàn; kết quả, tiến độ triển khai các công trình, phần việc; tiến độ, kết quả triển khai việc xóa nhà tạm cho các hộ nghèo; tiến độ triển khai các nghị quyết, đề án, chuyên đề liên quan đến xã, phường; lĩnh vực tài chính, ngân sách; tiến độ xây dựng dự toán kinh tế - xã hội năm 2023...

Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, nhất là người đứng đầu phải tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp tối ưu nhất, hiệu quả nhất để thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt tiến độ. Với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 theo đúng tinh thần Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động số 99 của Thành ủy.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác