Ngày 05/10/2022 17:01

Hội nghị đối thoại vận động thu hồi đất tại phường Yên Ninh

Chiều ngày 05/10/2022, tại hội trường UBND phường Yên Ninh, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Khu đô thị mới - khu vực đầu cầu Bảo Lương, thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị đối thoại vận động thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Phạm Thị Tươi, tổ 14, phường Yên Ninh.

  

Quang cảnh Hội nghị đối thoại

Gia đình bà Phạm Thị Tươi, tổ 14, phường Yên Ninh thuộc diện phải thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới - khu vực đầu cầu Bảo Lương. Toàn bộ diện tích đất dự kiến thu hồi của gia đình bà Tươi là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, mặc dù đã được các cấp, các ngành nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động nhưng gia đình bà Tươi vẫn chưa thực hiện bàn giao diện tích đất trong phạm vi thu hồi để các đơn vị chức năng tiến hành các bước triển khai dự án theo kế hoạch.

Đại diện tổ dân phố số 14, phường Yên Ninh tham gia ý kiến tại hội nghị

Trong Hội nghị đối thoại lần này, bà Phạm Thị Tươi do tuổi cao, sức khỏe yếu không tới dự Hội nghị đối thoại. Bà Nguyễn Thị Tuất là con gái của bà Phạm Thị Tươi tới dự Hội nghị đối thoại nhưng không có ủy quyền theo quy định của Pháp luật. Chính vì vậy, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Khu đô thị mới - khu vực đầu cầu Bảo Lương, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ, hướng dẫn để đại diện gia đình bà Tươi có ủy quyền hợp pháp làm việc với các cơ quan, đơn vị chức năng.

Thời gian tiếp theo, các cấp, các ngành của thành phố và phường Yên Ninh tiếp tục phối hợp với các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Khu đô thị mới - khu vực đầu cầu Bảo Lương, thành phố Yên Bái tuyên truyền để gia đình bà Tươi tự nguyện bàn giao diện tích đất trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác