Ngày 20/06/2022 12:00

Xã Âu Lâu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Ngày 20/6/2022, xã Âu Lâu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân về thực hiện đề án 06 của Chính phủ phát triển dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia.

  

Quang cảnh buổi đối thoại

Đến nay, xã Âu Lâu đã thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn (gọi tắt là tổ thực hiện đề án 06), do Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng; Trưởng công an xã làm Tổ phó thường trực; giao cho Công an xã làm cơ quan thường trực triển khai các nội dung của Đề án. Đồng thời thành lập 08 Tổ công tác thực hiện đề án 06 tại 08 thôn do Trưởng các thôn làm Tổ trưởng, triển khai các nội dung của đề án tới toàn thể nhân dân, hướng dẫn và vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu, các tiện ích phục vụ triển khai đề án 06. Tổ công tác Đề án 06 xã đã triển khai Kế hoạch số về việc triển khai các các hoạt động năm 2022. Trong đó, xúc tiến thực hiện các đợt triển khai cấp mã định danh xác thực điện tử; các nội dung làm sạch dữ liệu tiêm chủng cho nhân dân trên địa bàn xã.

Qua khảo sát, hiện nay trên địa bàn xã, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thoại, thiết bị thông minh đạt 96%, tỷ lệ hộ dân dùng mạng cáp quang băng thông rộng đạt 56%; 100% hộ dân đã được tuyên truyền về Đề án 06 của Bộ công an.

Xã đã thực hiện quy trình thực hiện: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; quy trình thực hiện liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ mai táng phí; hưởng mai táng phí. Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết trước và đúng hạn 78 hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn.

Cán bộ công an thành phố thực hiện cấp mã định danh điện tử cho nhân dân tại xã Âu Lâu

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Hiện nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống một cửa điện tử tỉnh vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn tại Văn bản số 9318 ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ; chưa kết nối, liên thông được với Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung và Hệ thống thông tin Đăng ký và Quản lý Hộ tịch do Bộ Tư pháp triển khai thực hiện trên toàn quốc. Trang thiết bị đảm bảo cho việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ; tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, như máy scan tại xã còn thiếu, ảnh hưởng đến tốc độ tiếp nhận thủ tục hành chính.

Nhân dân xã Âu Lâu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại Hội nghị đã có 5 nhóm ý kiến của đại diện nhân dân của các thôn trao đổi các nội dung còn thắc mắc xung quanh việc thực hiện chuyển đổi số ở địa phương. Lãnh đạo công an thành phố, lãnh đạo xã Âu Lâu đã giải đáp mọi thắc mắc, ý kiến trao đổi của nhân dân. 

Tại buổi đối thoại lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Âu Lâu đã trao đổi, giải đáp nhừng thắc mắc của nhân dân trong thẩm quyền; đồng thời khẳng định: Trong thời gia tới, xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả các tổ công tác tại thôn để tiếp cận và triển khai nhanh chóng các nhiệm vụ của Đề án, huy động sự tham gia của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội.

Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn xã chủ động phối hợp với Công an thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 100% cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan đơn vị quản lý phụ trách được cấp tài khoản định danh điện tử. Công an xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch cấp thẻ CCCD và định danh điện tử, phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ theo kế hoạch.

Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác