Ngày 15/04/2022 10:19

Thành phố Yên Bái tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị

Sáng 15/4/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam dự, chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị được kết nối từ trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

 Tại điểm cầu thành phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, dự và chủ trì.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Yên Bái.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Bộ Chính trị khẳng định: Trong thời gian qua, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 đã thực sự đi vào cuộc sống. Diện mạo của vùng đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Một số địa phương đã có sự phát triển bứt phá, tạo ra những điểm sáng trong vùng và cả nước; kinh tế vùng tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực, trong đó thủy điện, kinh tế cửa khẩu và du lịch đã trở thành ngành kinh tế quan trọng. Phát triển văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều tiến bộ. Phát triển kinh tế - xã hội được kết hợp chặt chẽ với tăng cường quốc phòng, an ninh, nhất là an ninh biên giới và các địa bàn trọng yếu. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước được nâng cao. Bên cạnh đó việc phát triển vùng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, tiềm năng, lợi thế của vùng vẫn chưa được khai thác hợp lý, phát huy hiệu quả để trở thành một vùng quan trọng trong quá trình phát triển.

Nghị quyết số 11-NQ/TW được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các báo cáo thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, của 19 Bộ, ngành và 16 địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, chắt lọc kết quả nghiên cứu về vùng của các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học tại các hội nghị, hội thảo, kết quả giám sát thực tế của các địa phương trong vùng; có cập nhật, bổ sung các quan điểm, chủ trương  mới của Đảng về phát triển vùng. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11 thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với vùng, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong vùng trong bối cảnh phát triển mới. Nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới, nhằm khai thác và phát huy ở mức cao nhất, tiềm năng, lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững cho vùng và các địa phương trong vùng trong thời gian tới.

Việc tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác