Ngày 14/01/2023 05:00

Hội nghị Báo công hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022 thành phố Yên Bái

Chiều ngày 13/1/2022, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái, đã long trọng tổ chức Hội nghị báo công thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

  

Các đại biểu dự Hội nghị 

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thành phố; Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở, thường trực Đảng ủy các xã, phường.

Trao thưởng cho khối các xã, phường của thành phố

Bám sát nhiệm vụ chính trị năm 2022, trên cơ sở Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa, ban hành Kế hoạch Hành động số 99-KH/TU ngày 12/12/2021 để tổ chức triển khai thực hiện. Với 31 chỉ tiêu chính của tỉnh giao, thành phố đã cụ thể hóa thành 77 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện, theo phương châm “giao việc, khoán sản phẩm, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ kết quả thực hiện”, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp để động viên, khích lệ, tháo gỡ khó khăn, tạo ra khí thế làm việc, sôi nổi hăng say trong toàn thành phố.

Trao thưởng cho khối các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy 

Các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là chỉ tiêu, nhiệm vụ khó, quan trọng. Qua triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều sáng kiến, cách làm mới, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu...

Bằng sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, năm 2022 thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 77 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch hành động 99-KH/TU của Thành ủy; hoàn thành 286/286 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị khối Nội chính

Kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì phát triển, nhiều chỉ tiêu có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 16.594 tỷ đồng, bằng100,6% kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 86 triệu đồng, bằng 101% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 810 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sáng tạo, có hiệu quả công tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh.

Chỉ số hạnh phúc của người dân thành phố Yên Bái năm 2022 đạt 72,7%, tăng 5,9% so với năm 2021, bằng gần 104% kế hoạch. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Trao thưởng cho khối các phòng, ban chuyên môn thành phố 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền được củng cố và tăng cường.

Năm 2022 là năm thứ 3 năm liên tục thành phố Yên Bái dẫn đầu khối huyện về kết quả thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và công tác thu Ngân sách được Ban thường vụ Tỉnh ủy, ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích của các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng bộ cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2023, với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể.

Nhiều cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Dịp này Thành ủy đã khen thưởng cho 8 chi, Đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. UBND thành phố khen thưởng cho 54 tập thể cơ quan, đơn vị, xã, phường và 9 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 56-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động số 99-KH/TU của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Khen thưởng cho phường Nguyễn Thái Học

Trong đó, khối xã phường đạt mức 1 được thưởng 30 triệu đồng gồm: Phường Nguyễn Thái Học, Yên Thịnh, Đồng Tâm và phường Minh Tân. 6 xã, phường đạt mức 2 được thưởng 20 triệu đồng; 4 xã, phường đạt mức 3 được thưởng 15 triệu đồng; 1 phường đạt mức 4 được thưởng 10 triệu đồng.

Khen thưởng cho Ban Tổ chức Thành ủy 

Khối cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy mức 1 thưởng 15 triệu đồng được trao cho Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Cơ quan Thành ủy; mức 2 được thưởng 10 triệu đồng trao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy; mức 3 được trao thưởng 5 triệu đồng gồm có: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy.

Khen thưởng cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố 

Khối nội chính gồm 8 cơ quan, đơn vị, trong đó đạt mức 1 được trao phần thưởng 15 triệu đồng có Tòa án Nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Khen thưởng cho Chi cục Thuế thành phố 

Khối Kinh tế gồm 12 cơ quan, đơn vị, trong đó có 3 đơn vị đạt mức 1 được trao thưởng 15 triệu đồng gồm: Chi cục Thống kê thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế thành phố.

Trao thưởng cho Khối văn hóa, xã hội thành phố 

Khối Văn hóa xã hội gồm 7 cơ quan, đơn vị; mức 1 được trao cho phòng Văn hóa và thông tin, phòng Nội vụ thành phố.

Trao thưởng cho Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

Khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: Thành Đoàn Yên Bái được khen thưởng ở mức 1, mức 2 gồm Hội nông dân, Hội phụ nữ thành phố.

Lê Hương - Thanh Nghị - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác