Ngày 28/04/2023 16:13

550 hộ được tập huấn phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật

Trong các ngày từ ngày 18 - 27/4/2023, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái tổ chức 10 lớp tập huấn Phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật với tổng số 550 lượt hộ tham gia trên địa bàn các xã, phường: Hợp Minh, Âu Lâu, Văn Phú, Tân Thịnh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc, Yên Thịnh, Yên Ninh, Đồng Tâm, Minh Tân.

Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Tân Thịnh

Tham gia lớp tập huấn gồm các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các xã, phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, phường; Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thôn, tổ; các hộ dân nuôi chó mèo, kinh doanh, giết mổ chó mèo trên địa bàn xã, phường.

Tại lớp tập huấn học viên được phổ biến các thông tin về bệnh Dại, cách nhận biết các biểu hiện bệnh Dại, nguy cơ mắc bệnh và con đường lây bệnh Dại, các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên đàn vật nuôi… Ngoài ra, giảng viên phổ biến, tuyên truyền về các Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y như: Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; phổ biến Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về phòng, chống dịch bệnh Dại trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2022-2023.

Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống bệnh Dại trong Nhân dân, giúp người dân nói chung và các hộ nuôi chó mèo nói riêng dân nắm rõ các biểu hiện và mức độ nguy hiểm của bệnh Dại để phối hợp tốt trong nhiệm vụ tiêm Vacxin phòng Dại cho đàn chó mèo. Tuân thủ các quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống bệnh Dại ở động vật; Làm tốt công tác quản lý đàn chó nuôi, quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ nuôi chó.

Phương Yên (Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố)

Các tin khác