Ngày 26/10/2023 09:19

MTTQ thành phố Yên Bái sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng năm 2023 và tuyên dương các mô hình tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc

Chiều 25/9, tại Hội trường cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; đánh giá hoạt động các mô hình Tổ tự quản và tuyên dương Tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2019 - 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Huấn - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, phường.

 Toàn cảnh Hội nghị

9 tháng đầu năm 2023, công tác Mặt trận đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố; đối ngoại được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, mở rộng và phát huy, tạo đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội. Ủy ban MTTQ thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; các hoạt động chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Đồng chí Đỗ Minh Huấn - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố phát biểu tại Hội nghị

Ủy ban MTTQ thành phố đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán 2023; phát động phong trào “Toàn dân sử dụng điện thông minh” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025; phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn” trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025. Tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Đồng Tâm phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 57/KH-MTTQ-BTT, ngày 01/02/2023 về thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 17/10/2022 của Thành ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2023; tham mưu Thành ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 116-NQ/TU ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Nam Cường phát biểu tại Hội nghị

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức; Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư gắn với các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành liên quan đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tôn giáo; chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023 theo Kế hoạch 168-KH/TU ngày 12/12/2021 của Thành ủy Yên Bái, Kế hoạch số 269/KH-MTTQ ngày 20/12/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; triển khai giám sát và phản biện xã hội năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận với tinh thần trách nhiệm, tập trung vào những mặt còn hạn chế và nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2023.

 

Lãnh đạo MTTQ thành phố trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện mô hình Tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Huấn - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia đồng thời triển khai tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đôn đốc các xã, phường theo dõi, rà soát tiến độ thực hiện các công trình, phần việc của cấp uỷ; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình Tổ tự quản thôn, tổ dân phố trong thời gian tiếp theo; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tổ chức phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở thôn, tổ dân phố; tập trung tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận trong tháng 11/2023; hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ phường Minh Tân hoàn chỉnh các nội dung, chương trình tổ chức Đại hội điểm MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ thành phố đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện mô hình Tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2023.

Lê Thuấn (MTTQ thành phố Yên Bái)

Các tin khác