Ngày 08/03/2023 15:55

Thành ủy Yên Bái tổ chức 04 Tổ Giám sát chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Nhằm có đánh giá thực chất về chất lượng của các chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện xây dựng chi bộ kiểu mẫu của các đảng ủy cơ sở, tham mưu kịp thời các giải pháp khắc phục. Thành ủy Yên Bái đã thành lập 04 tổ giám sát, đánh giá chất lượng sinh hoạt của các chi bộ xây dựng chi bộ kiểu mẫu.

* Ngày 07/3/2023, Tổ giám sát số 1 của Thành ủy do đồng chí Phạm Ngọc Võ - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm tổ trưởng đã tới dự, giám sát buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3/2023 của Chi bộ trường THCS Lê Hồng Phong, thuộc Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học. Cùng dự còn có lãnh đạo Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học.

 

Quang cảnh buổi sinh hoạt của Chi bộ Trường THCS Lê Hồng Phong

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Thị Luyến - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong đã triển khai một số nội dung trọng tâm về thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 3 và quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết sinh hoạt chi bộ tháng 02 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trong tháng 3/2023. Đồng thời, đồng chí Bí thư chi bộ cũng đã thông tin một số nội dung thời sự đã và đang diễn ra trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

 

Tổ giám sát của Thành ủy giám sát buổi sinh hoạt của Chi bộ Trường THCS Lê Hồng Phong

Các đảng viên dự sinh hoạt đã thảo luận sôi nổi về kết quả hoạt động tháng 2, bàn các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trong tháng 3/2023. Trong đó tập trung vào các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động giáo dục trong nhà trường, đồng thời thống nhất các nội dung trọng tâm trong tháng.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Võ - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá buổi sinh hoạt của Chi bộ Trường THCS Lê Hồng Phong

Phát biểu tại buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ trường THCS Lê Hồng Phong, đồng chí Phạm Ngọc Võ - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đã đánh giá cao sự chuẩn bị các nội dung sinh hoạt của chi ủy chi bộ, đã bám sát các văn bản chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên. Đặc biệt, là phần thảo luận hết sức sôi nổi, dân chủ của đảng viên đã giúp buổi sinh hoạt sôi động và chất lượng hơn. Đồng chí cũng mong muốn các đảng viên của chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là tích cực thảo luận trong sinh hoạt, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt của chi bộ trong thời gian tiếp theo.

Mai Hương (Trường THCS Lê Hồng Phong)

* Cũng trong ngày 7/3/2023 Tổ giám sát số 4 của Thành ủy do đồng chí Phạm Thế Hòa - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm tổ trưởng đã tới dự sinh hoạt và giám sát sinh hoạt chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị thành phố, trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố. Đây là một trong những chi bộ đăng ký thực hiện xây dựng Chi bộ kiểu mẫu tại Đảng bộ thành phố Yên Bái năm 2023.

 

Quang cảnh buổi sinh hoạt của Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị thành phố

​Chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm Chính trị thành phố đã đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng. Tính hết tháng 2 chi bộ đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn chủ động tham mưu và tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu Thường trực Thành ủy trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được tăng cường. Đảm bảo vai trò tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền không ngừng được quan tâm đầu tư theo hướng có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo định hướng, duy trì tốt hoạt động Website Bản tin Đảng bộ thành phố, fanpage “Hoa hướng dương” trên facebook. Mở 1 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới đợt I, và 1 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa I… Đồng thời, đồng chí Bí thư chi bộ cũng đã thông tin một số nội dung quan trọng đang diễn ra và triển khai trong thời gian tới trên địa bàn trong thời gian tới.

Tổ Giám sát dự giám sát buổi sinh hoạt của chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị thành phố

​Tiếp đó chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quí I/2023 với nội dung “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn”. Đã có nhiều ý kiến của các đồng chí đảng viên tham gia nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên.

Các đảng viên trong chi bộ tích cực thảo luận tại buổi sinh hoạt

Đánh giá buổi sinh hoạt chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị, đồng chí Nguyễn Thế Hòa - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ về nội dung sinh hoạt, bảo đảm các bước theo quy định. Về nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ và các ý kiến phát biểu của các đảng viên tại cuộc sinh hoạt, nội dung sinh hoạt bám sát hướng dẫn của cấp trên, gắn với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

 

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Nguyễn Thế Hòa đề nghị Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị tiếp tục duy trì tốt công tác chuẩn bị sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bám sát nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, mong muốn các đảng viên của Chi bộ, tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí mong muốn tại các kỳ sinh hoạt định kỳ tiếp theo, các ý kiến tham luận cần mở rộng nội dung gắn với công tác phê bình và tự phê bình hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới. Thông qua sinh hoạt chi bộ để xây dựng Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo cho tổ chức đảng lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

* Trước đó, Tổ giám sát số 02 của Thành ủy do đồng chí Hà Thị Sinh - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố làm Tổ trưởng đã dự sinh hoạt và giám sát tại chi bộ Ban Tham mưu - Đảng bộ quân sự thành phố.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ Ban Tham mưu - Đảng bộ Quân sự thành phố Yên Bái

Tổ giám sát đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ và xây dựng chi bộ kiểu mẫu: Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 16/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 11-QĐi/TU, ngày 22/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; đối chiếu với các tiêu chí đối với từng loại hình theo Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 - 2025”; Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái để tiến hành giám sát việc tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổ trưởng tổ giám sát đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Ban Tham mưu - Đảng bộ Quân sự thành phố Yên Bái

​Trong quá trình giám sát, tổ giám sát cũng đã nhận xét, đánh giá những ưu điểm trong tổ chức sinh hoạt của chi bộ Ban tham mưu - Đảng bộ Quân sự thành phố; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong các kỳ sinh hoạt tới.

Nguyệt Quỳnh (Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái)

​Năm 2023, thành phố sẽ tiếp tục duy trì 10/24 chi bộ bước đầu tự đánh giá đạt các tiêu chí chung và tiêu chí riêng theo Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Quy định số 06-QĐ/TU của Thành ủy (trong đó có 06 chi bộ thôn, tổ dân phố; 01 chi bộ cơ quan hành chính; 03 chi bộ đơn vị sự nghiệp). Phấn đấu đến hết năm 2023 có thêm từ 12 chi bộ đạt các tiêu chí chi bộ kiểu mẫu, trong đó: Phấn đấu 02 chi bộ lực lượng vũ trang (chi bộ An ninh thuộc Đảng bộ Công an thành phố, chi bộ Ban tham mưu thuộc Đảng bộ Quân sự thành phố); 01 chi bộ doanh nghiệp (Chi bộ công ty cổ phần Hồng Nam) đạt các tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu để phấn đấu hết năm 2023 hoàn thành 100% (7/7 chi bộ) khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đạt chi bộ kiểu mẫu để tiếp tục duy trì đến năm 2025. Phấn đấu có thêm từ 09 chi bộ thôn, tổ dân phố đăng ký (ngoài 06 chi bộ thôn, tổ dân phố đánh giá đạt các tiêu chí chi bộ kiểu mẫu năm 2022) theo Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 31/3/2022 của Thành ủy Yên Bái đạt các tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu để phấn đấu đến hết năm 2023, mỗi phường, xã đều có ít nhất 01 chi bộ thôn, tổ dân phố kiểu mẫu./.

Ban Biên tập

Các tin khác