Ngày 30/07/2022 17:19

Hội nghị chuyên đề hướng dẫn, thực hành sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”

Sáng 30/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm chính trị, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Tổ công tác 278 Thành ủy đã phối hợp Đảng ủy phường Nguyễn Phúc tổ chức Hội nghị chuyên đề hướng dẫn, thực hành sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử ”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Sinh, ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố, Tổ trưởng tổ công tác 278, các đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường; lãnh đạo  Đảng ủy, chính quyền phường Nguyễn Phúc; các cán bộ công chức, viên chức Ban tuyên giáo, Trung tâm chính trị, Phòng văn hóa thông tin thành phố. Tham gia Hội nghị còn có các ông bà Bí thư, Phó bí thư, Cấp ủy viên 7 chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Phúc.

 Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm chính trị, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng phường Nguyễn Phúc đã trực tiếp hướng dẫn các ông, bà bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Phúc vào các chuyên mục trong app “Sổ tay đảng viên điện tử” trên điện thoại thông minh; hướng dẫn tra cứu, nắm bắt các thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác sinh hoạt Đảng; hướng dẫn các ông, bà Bí thư chi bộ tổ dân phố thực hành tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử ”; hướng dẫn nhiệm vụ của thư ký, cấp ủy viên chi bộ trong tham gia sinh hoạt Đảng...

Các Bí thư chi bộ tổ dân phố thảo luận tại hội nghị

Qua Hội nghị đã giúp các ông bà, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các chi bộ nắm bắt và cơ bản sử dụng được nền tảng số Sổ tay đảng viên điện tử, bước đầu biết cách để chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt Đảng tại chi bộ. Cũng để sử dụng hiệu quả nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử ”, tại Hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn vướng mắc trong việc sử dụng ứng dụng và đã được đồng chí Hà Thị Sinh Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm chính trị thành phố trực tiếp trao đổi, giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Tổ trưởng tổ công tác 278 hướng dẫn đảng viên sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử” tại hội nghị 

Trên cơ sở tổ chức Hội nghị chuyên đề hướng dẫn, thực hành sử dụng nền tảng số ‘Sổ tay đảng viên điện tử’’; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, chỉ đạo Đảng ủy phường Nguyễn chỉ đạo thành viên tổ chuyển đổi số phường, tổ chuyern đổi số cộng đồng tiếp tục phối hợp hướng dẫn các chi bộ ứng dụng sử dụng thành thạo nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử ” tại các chi bộ tổ dân phố. Qua đó, từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy. Từ đó nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên./.

 

Cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy và, các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng phường Nguyễn Phúc hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác