Ngày 06/06/2022 10:23

Đảng bộ thành phố Yên Bái: 277 đảng viên đủ tiêu chuẩn nhận huy hiệu Đảng

Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái đã long trọng tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022 theo đúng quy định.

Đồng chí Đỗ Khắc Cương vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Theo đó, thành phố Yên Bái có tổng số 160 đảng viên, thuộc 16 chi, đảng bộ đủ tiêu chuẩn được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có 04 đảng viên đủ tiêu chuẩn nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 01 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 07 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 36 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 56 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 33 đảng viên đủ tiêu chuẩn nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Như vậy, trong năm 2022, thành phố Yên Bái đã hoàn thành 2 đợt trao huy hiệu Đảng cho tổng số 277 đảng viên đủ tiêu chuẩn nhận huy hiệu Đảng.

Các đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ phường Yên Ninh

Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua việc trao huy hiệu Đảng cũng là dịp để giáo dục trueyèn thống cách mạng, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Các đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng thuộc đảng bộ phường Yên Ninh

Các đồng chí vinh dự đủ tiêu chuẩn nhận huy hiệu Đảng tiếp tục nêu gương, phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cùng tập thể cấp ủy xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp./. 

Thanh Nghị (Trung tâm TT & VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác