Ngày 23/05/2024 17:00

Phường Nam Cường tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân về rà soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đất đai

Chiều ngày 23/5/2024, phường Nam Cường tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân về rà soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đất đai.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu và Nhân dân đã được thông qua kết quả rà soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của phường Nam Cường trong 5 tháng đầu năm 2024. Theo đó, phường đã thành lập Tổ rà soát chủ động rà soát kiểm tra đất đai để tư vấn, hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu hợp pháp hóa đất ở gồm toàn bộ thửa đất ở đang sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng diện tích thực tế đang sử dụng nhiều hơn diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn kê khai hồ sơ đăng ký đất đai và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định.

Tổ rà soát chủ động rà soát kiểm tra đất đai phường đã phát cho ngưởi dân tại 5 tổ dân phố là 1.010 phiếu điều tra có nhu cầu giải quyết thủ tục về đất đai. Qua đó đã tiếp nhận 147 phiếu gồm: Tổ dân phố Cầu Đền có 24 trường hợp có nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai đủ điều kiện trong đó có 21 trường hợp đủ điều kiện; Tổ dân phố Đồng Phú có 38 trường hợp có nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai trong đó có 23 trường hợp đủ điều kiện; Tổ dân phố Đồng Tiến có 23 trường hợp có nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai trong đó có 17 trường hợp đủ điều kiện; Tổ dân phố Cường Bắc có 23 trường hợp có nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai trong đó có 14 trường hợp đủ điều kiện; Tổ dân phố Nam Thọ có 42 trường hợp có nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai trong đó có 22 trường hợp đủ điều kiện.

Chủ tọa buổi đối thoại

Trên cơ sở đó, Tổ rà soát chủ động rà soát kiểm tra đất đai phường đã thành lập nhóm Zalo của Tổ rà soát để kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Hàng tuần, hàng tháng tổng hợp những vướng mắc khó khăn về chính sách đến từng hộ gia đình, cá nhân báo cáo UBND phường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét cho ý kiến chỉ đạo đối với từng hồ sơ cụ thể.

Người dân phát biểu tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, trong không khí dân chủ, cởi mở và xây dựng, Nhân dân các Tổ dân phối đã tham gia phát biểu 19 ý kiến tập trung vào các vấn đề: Chuyển mục đích sử dụng đất; Hợp pháp hóa đất đai; Các thủ tục hành chính về đất đai; Công tác quy hoạch; Công tác xây dựng,... Sau khi xem xét, phân tích nội dung các ý kiến đã nêu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo phường Nam Cường đã tiếp thu và trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền, đáp ứng thỏa đáng nguyện vọng chính đáng của người dân. Ngoài ra, đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền, phường sẽ tổng hợp văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng cho người dân trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.

Kim Thúy - Đức Hiệp (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác